Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Referenties

Sierlijke Nelson Mandela fiets- en wandelbrug gaat op in het landschap

Bauke Dijk

Het ontwerp van de Nelson Mandela fiets- en wandelbrug in Lelystad is sierlijk, de brug gaat op in het landschap. Je herkent er 17e-eeuwse constructie in van de schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren. Ingenieursbureau WSP heeft de constructie in samenspraak met architect Farsk geëngineerd. Bauke Dijk: “om tot een maakbare betaalbare vorm te komen is een bekend spanningsveld.”

Op naar gezonde gebouwen met prachtige duurzame plekken

Jeroen Schoots

De gebouwde omgeving is ver af komen te staan van de natuur, meent architect Jeroen Schoots. Op dit moment is wereldwijd een groter gevoel van urgentie ontstaan dat het anders moet. De missie van zijn bureau is om de transitie naar gezonde gebouwen te versnellen en prachtig duurzame plekken mogelijk te maken, mét een duidelijke economische waarde.

BRISwarenhuis cruciaal gereedschap voor zelfstandig adviseur

Gerard Nijland 

Als je één ding mocht meenemen naar een onbewoond eiland, wat zou dat dan zijn? Het is een veel gestelde vraag om snel te achterhalen waar iemand het meest aan is gehecht. Dus toen Gerard Nijland twee jaar geleden zijn vaste baan als senior toezichthouder bij de Gemeente Emmen opzegde en zijn eigen adviesbureau begon, wat nam hij toen mee? “BRISwarenhuis”, antwoordt hij resoluut. “Daar had ik altijd prettig mee gewerkt. En omdat je toegang wilt blijven houden tot de geldende wet- en regelgeving, heb ik het vrijwel direct overgezet naar mijn eigen bedrijf.”

BRISwarenhuis helpt bij adviezen wooncomfort Amadeiro

Loes Reubsaet 

In het Zuidwalkwartier in Den Bosch verrijst het nieuwe wooncomplex Amadeiro. Sinds 2017 werkt Boelens de Gruyter aan de ontwikkeling van de plannen, waarin een ‘hoog huurderscomfort’ centraal staat. Loes Reubsaet van Acht Advies schoof bij het bouwteam aan. Op basis van de normen die ze raadpleegt in BRISwarenhuis adviseert ze de partijen over de bouwfysische en akoestische aspecten in relatie tot het Bouwbesluit.

OKU House: paal en perk aan schaarse ruimte

Hasana Haidari 

In veel grote steden is bouwgrond dermate kostbaar en schaars dat steeds vaker de combinatie wordt gezocht met de bestaande bebouwing. OKU House bestaat uit twee woongebouwen die deel uitmaken van de wijk-op-wijk in het gebied rond het World Fashion Centre in Amsterdam-West. Met een openbaar plein en loopbrug wordt de verbinding gelegd met de rest van het stedelijke gebied.

“Geen dagtaak meer aan toepassen wijzigende regelgeving”

Chris Zwiers en Jacko Laan

In Amsterdam Noord pal aan het IJ, wordt begin 2022 de tachtig meter hoge woontoren BOLD opgeleverd. Dankzij de gevel van zonnepanelen is de nieuwste eyecatcher aan de hoofdstedelijke skyline één van de duurzaamste woongebouwen van ons land. “Om genoeg duurzame energie op te wekken hadden we elke vierkante centimeter nodig”, zegt Chris Zwiers van OZ Architecten. “Maar we wisten ook dat gewone zonnepanelen niet mooi zijn.”

“Gedegen bouwplantoetsing met BRISwarenhuis”

Victor Termijn en Wouter Streefkerk

Om te kunnen bouwen of verbouwen moet elk bouwplan voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit, waaronder de eisen aan brandveiligheid. Bestaat er de zekerheid dat woningen en gebouwen daadwerkelijk veilig worden opgeleverd als de plannen goed zijn? “Zekerheid voor de praktische uitwerking heb je niet. Je kunt de kans wel zo groot mogelijk maken door het op papier in elk geval op orde te hebben”, zegt Victor Termijn van de Gemeente Rotterdam. 

''Geen verborgen kosten dankzij pluskeuring''

Dick de Braal 

Met een Pluskeuring van BRISinspectdirect brengen bouwkundig inspecteurs alle noodzakelijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan woningen en gebouwen in beeld. De bevindingen worden automatisch verwerkt tot een heldere rapportage met de gebreken en kosten op de korte en lange termijn. “Een gebruiksvriendelijk systeem dat helpt om het noodzakelijke inzicht te verkrijgen”, zegt Dick de Braal van Bouwkundig Adviesbureau de Braal. Tot zijn klantenkring behoren veel potentiële kopers van woningen en gebouwen, zoals vastgoedbedrijven, beleggers en particulieren. 

Studenten vroeg wegwijs in relevante bouwregelgeving

Fehmi Öztürk

De constructeur speelt in het bouwproces een cruciale rol. Eén fout kan desastreuze gevolgen hebben. “Bij het berekenen van de constructies is het van belang dat je met de juiste waardes werkt”, zegt docent betonconstructies Fehmi Öztürk van de Hogeschool van Amsterdam. “Met BRISwarenhuis heb je de zekerheid dat wijzigingen structureel worden doorgevoerd.”

BRISwarenhuis van waarde bij nieuwbouw Museum van de Geest

Aziz Belhadi

Seldenthuis Bouwadvies en Seldenthuis Engineering tekenden begin 2021 voor een knap staaltje constructief werk bij Museum van de Geest. BRISwarenhuis werd gebruikt voor de bepalingen uit het Bouwbesluit en de Eurocodes voor staal, beton en hout. ‘Vroeger hield een van onze medewerkers de wijzigingen bij en gaf die aan ons door. Dat was tijdrovend en zeker niet vrij van risico’s’, zegt hoofdconstructeur Aziz Belhadi.

"BRISwarenhuis is altijd up-to-date"

Adriaan de Jong

De bouwprofessional vindt in BRISwarenhuis op één plek alle relevante regelgeving, normen en publicaties. Senior adviseur bouwregelgeving Adriaan de Jong is blij met het programma, dat hem de zekerheid geeft van actuele informatie.

"BRIStoets maakt complexe zaken helder"

Alexander de Haan

Via BRIStoets kan de gebruiker heel eenvoudig alle relevante toelichting, normen en publicaties raadplegen. Alexander de Haan, expert brandveilig bouwen en omgeving, zoekt regelmatig de verdieping bij de wettelijke bepalingen uit het Bouwbesluit.

"Met BRISinspectdirect gemakkelijk opslaan in de cloud"

Robbert Lantrok

Met BRISinspectdirect kan de gebruiker overal en altijd zijn bevindingen opslaan in de cloud. Dat werkt gemakkelijk en bespaart tijd, vindt inspecteur Robbert Lantrok.

"BRISwarenhuis voorkomt papieren rompslomp"

Bart de Jong

Naast het actuele Bouwbesluit kunnen met BRISwarenhuis ook eerdere versies worden geraadpleegd. Case manager omgevingsrecht Bart de Jong benut regelmatig die mogelijkheid en heeft daarbij niet de uitgebreide papieren administratie.

"BRIStoets maakt toetsing helder en eerlijk"

Christa van de Vate

Met BRIStoets kan worden beoordeeld of bouwplannen aan de regelgeving voldoen. Het toetsen van deze plannen is dagelijkse kost voor senior bouwplantoetser Christa van de Vate.

"Professionele rapportage met BRISinspectdirect"

Jos Geres

Met BRISinspectdirect kan van elke inspectie een goed gefundeerde, professionele rapportage worden gemaakt. De volledigheid en uniforme lay-out zijn belangrijke voordelen voor projectleider onderhoud Jos Geres.