Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

BRISwarenhuis

Support

Support BRISwarenhuis

Wij staan graag voor je klaar om alle vragen over onze applicaties te beantwoorden. 
Op deze pagina vind je alle informatie die je als gebruiker nodig hebt. 

Je krijgt een goede uitleg over BRISwarenhuis, hoe je er mee werkt, krijgt antwoorden op de veelgestelde vragen of vind verschillende downloads.

Downloads

Uitleg BRISwarenhuis

In BRISwarenhuis vind je alle bouwregelgeving in één overzichtelijke online bibliotheek. Daarin staan zowel wetten, besluiten en regelingen van de overheid als NEN normen en vele andere publicaties over de bouw.

In de applicatie worden relevante vakgebiedtermen gebruikt om het programma goed te begrijpen. Hieronder leggen wij de meest belangrijke termen uit. In de Quick Reference gids staat ook veel nuttige informatie over het gebruik van BRISwarenhuis.

1. Collecties

Bovenin het scherm kunt u in een gele balk zien in welke collectie u zich bevindt. BRISwarenhuis kent drie soorten collecties:

 • De volledige collectie
 • De actuele collectie
 • De Bbl collecties

Met behulp van de knoppen schakelt u tussen de actuele en volledige collectie. Gebruik de volledige collectie wanneer u op zoek bent naar documenten die niet uitsluitend onder de huidige bouwregelgeving vallen.

De actuele collectie is een deel van de volledige collectie. Zie deze actuele collectie als een boekenkast in de bibliotheek waarin de meest recente en belangrijke publicaties te vinden zijn. De actuele collectie bevat:

 • Alle actuele wet- en regelgeving
 • De laatste versie van het Bbl en de Regeling Bbl
 • Alle aangestuurde eerstelijns normen en tweedelijns normen
 • Nieuwe normen
 • Andere actuele publicaties

Wanneer u het zoekvenster bovenin het programma gebruikt wordt alleen gezocht in de actuele collectie. Dit zoekvenster kijkt vooral naar de titel van het document. Zoekt u bijvoorbeeld op ‘1010’, dan worden de versies van NEN 1010 gevonden die in de actuele collectie zitten.

Door op het loepje te klikken opent u een groot zoekvenster. Hierin kunt u ook zoeken in de volledige collectie.

Wanneer u via de knop Aangestuurd door (het kalenderknopje) naar een bepaalde versie van het Bbl en/of de Regeling Bbl bent gegaan zit u in een Bbl collectie. Dit wordt duidelijk aangegeven in de gele balk bovenin het scherm. U ziet dan alleen de documenten die relevant zijn voor de aangegeven periode.

2. Versies en revisies

Met name voor NEN normen, maar ook voor andere documenten, geldt dat er verschillende uitgaven en correcties dan wel aanvullingen op uitgaven bestaan. Binnen BRISwarenhuis gebruiken we de volgende termen:

 • Versie: een hoofdversie van een document, uitgegeven in een bepaald jaar en met een inhoud die vaak duidelijk afwijkt van die van een andere versie.
 • Revisie: correcties en aanvullingen op een versie, bijvoorbeeld via een (door BRIS verwerkt) correctie- of aanvullingsblad.

Wanneer u een document opent dat niet de nieuwste versie of revisie is, verschijnt een gele meldingsballon met de tekst:

 • Er is een latere revisie

Als u in het voor u juiste document zit kunt u de melding negeren. De link Meer informatie opent het venster Historie, waarin u precies kunt zien welke versies en revisies in BRISwarenhuis beschikbaar zijn. Hier kunt u bovendien een ander document openen.

Ook kan het zijn dat een gele meldingsballon verschijnt met de tekst:

 • Deze revisie/versie is niet opgenomen in deze collectie

Dit is een waarschuwing dat u een document geopend heeft dat niet in de huidige collectie voorkomt. Is dit bijvoorbeeld de actuele collectie, dan kan het zijn dat het document daar niet in staat omdat het niet wordt aangestuurd door het Bouwbesluit. U kunt het document nog steeds raadplegen.

3. Versiehistorie

In het voorbeeld ziet u in de gekleurde blokken vier verschillende versies van NEN 6068.

De versie 2016 heeft twee revisies: de originele uitgave en een tweede revisie waarin correctieblad C1 uit 2016 is verwerkt. De versie uit 2008, inclusief C1 uit 2011, is aangestuurd door de opgesomde Bbl collecties.

4.1 Melding benaming NEN normen

In de benaming van een norm, correctie- of wijzigingsblad is altijd aangegeven in welk jaar deze is uitgegeven, bijv. NEN-EN 1991-1-2:2002. De benaming van losse correctie- of wijzigingsbladen, bestaat altijd eerst uit de naam van de norm, gevolgd door een /, de aanduiding of het een correctie- (C) of wijzigingsblad (A) is en een volgnummer, bijv. NEN-EN 1991-1-2:2002/C1:2009.

In sommige gevallen geeft NEN echter geen losse correctie- en wijzigingsbladen uit, maar een document waarin het correctie- of wijzigingsblad geïntegreerd is in de norm. In het voorbeeld van de NEN-EN 1991-1-2 is dat bijvoorbeeld het geval geweest. Bovendien hebben ze het geïntegreerde document pas uitgegeven in 2011. In dat geval hanteert NEN de volgende benaming: NEN-EN 1991-1-2+C1:2011. Dit is dus niets anders dan de NEN-EN 1991-1-2:2002 en NEN-EN 1991-1-2:2002/C1:2009, die als geïntegreerd document in 2011 zijn uitgegeven.

4.2 Melding Eurocodes

Bij Eurocodes kunt u specifieke meldingen verwachten:

Let op: De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.
Deze melding komt alleen voor bij Eurocodes. Een Eurocode is een Europese norm, die gaat over de constructieve veiligheid van bouwwerken en worden uitgegeven door CEN. In heel Europa zijn deze normen gelijk. Een land, kan voor bepaalde onderdelen uit de Eurocode echter aanvullende of afwijkende eisen stellen. Die worden door NEN uitgegeven via een Nationale Bijlage. Als in Nederland gebouwd wordt, moet men voldoen aan de Eurocodes (Europese normen) en Nationale Bijlagen (nationale aanvullingen en/of afwijkingen).

Om het de gebruiker van BRISwarenhuis gemakkelijker te maken, heeft BRIS de Nationale Bijlagen geïntegreerd in de Eurocodes. Tekst uit de Eurocode die in Nederland niet gebruikt dient te worden is in het oranje doorgestreept. Afbeeldingen die niet gebruikt dienen te worden, hebben een oranje gestreepte rand. Tekst uit de Nationale Bijlage, wordt herkenbaar in het oranje getoond.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om via de knoppen “Verberg NB” en “Toon NB” de Nationale Bijlage aan- en uit te schakelen.

4.3 Aansturing door het Bouwbesluit

De actuele collectie van BRISwarenhuis bevat alle normen (waaronder Eurocodes) die zijn aangestuurd door het op dit moment geldende Bbl. Normen kunnen direct in de tekst van het Bbl voorkomen. In dit geval is een koppeling gemaakt naar de bedoelde norm. Verder is in de Regeling Bbl 2012 een lijst opgenomen van alle versies en revisies van normen waaraan minimaal moet worden voldaan.

Wanneer u BRISwarenhuis normaal gebruikt weet u dus zeker dat u precies die documenten te zien krijgt die vallen onder de huidig bouwregelgeving.

Wanneer u via de volledige collectie werkt of bijvoorbeeld via de Versiehistorie zelf naar een bepaalde versie of revisie van een document gegaan bent, kunt u een ballonmelding krijgen:

 • Dit document is niet opgenomen in deze collectie

De melding geeft aan dat het document niet in de collectie zit die u nu bekijkt. Als dat de actuele collectie is, dan betekent dat feitelijk dat het document niet is aangestuurd door de overheid.

Op het titelblad van een document kan de volgende informatie te zien zijn:

 • Aangestuurd van [start] tot [eind] voor Bbl eisen bestaande bouw
 • Niet aangestuurd door het Bbl 2012
 • Waarschuwing bij niet-eerste lijns normen, die wel in een eerste lijns map staan

De eerste melding maakt duidelijk dat dit document alleen bedoeld is voor bestaande bouw, dus niet voor nieuw te bouwen bouwwerken. De datums geven aan in welke periode dat geldt. Soms is een oudere norm eerst aangestuurd geweest voor nieuwbouw en later voor bestaande bouw. 

De tweede melding waarschuwt dat dit normblad niet is aangestuurd door het Bbl 2012. BRIS plaatst deze melding op documenten die wel in de actuele collectie zitten (omdat het nieuwe, belangrijke normen zijn) maar niet door het Bouwbesluit of de Regeling Bbl worden aangestuurd. Voor veel klanten maakt dat niet uit: zij willen gewoon de nieuwste versie van een norm inzien. Prima, maar weet dat de regels en berekeningswijzen in die norm niet wettelijk vereist zijn.

De derde melding geeft aan dat bepaalde normen niet als eerste lijns norm aangestuurd zijn door het Bbl, maar worden wel als zodanig gebruikt. Op dit moment geldt deze melding enkel voor de NEN 9997-1:2016. Om het voor de gebruiker makkelijker te maken om deze norm te vinden, is deze wel in een eerste lijns map in de navigatieboom geplaatst, ondanks dat het dus geen eerste lijns norm is. Hij is geplaatst bij de eerste lijns norm, waar hij betrekking op heeft.

Veelgestelde vragen BRISwarenhuis

Hoe zoek ik in BRISwarenhuis?

Gebruik de knop 'Collectie / Inhoudsopgave verbergen' (links bovenin) om de inhoudsopgave tijdelijk te verbergen.

Inhoudelijke vragen over de bouwregelgeving?

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de bouwregelgeving verwijzen wij u graag door naar onderstaande instanties:

Krijg ik bericht over nieuwe documenten in BRISwarenhuis?

Ja. Na het inloggen wordt op de startpagina "Recent verschenen / Gewijzigd" getoond met daarin een overzicht van de laatst gewijzigde of verschenen publicaties.

Hoe weet ik of een bepaald document (bijv. een NEN-norm) aanwezig is?

In de BRISwarenhuis Catalogus vindt u een overzicht van alle documenten die in BRISwarenhuis zijn opgenomen. Via het zoekveld is het snel mogelijk om te kijken of een bepaald document is opgenomen en in welke module/pakket het document zit.

Er zou een nieuwe NEN-norm beschikbaar zijn, maar die is nog niet in BRISwarenhuis opgenomen.

Wij proberen de nieuwe NEN-norm zo snel mogelijk in PDF-formaat beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd wordt de nieuwe NEN-norm door ons technisch bewerkt (XML-formaat) voordat deze aan BRISwarenhuis wordt toegevoegd.

Ik heb het vermoeden dat de inhoud afwijkt van wat het moet zijn.

Wanneer het gaat over de inhoud van de opgenomen documenten: BRIS krijgt alle officiële teksten aangeleverd en neemt deze één op één over. Dit betekent ook dat als er een foutje staat in een officieel document, dat deze ook in de tekst in BRISwarenhuis staat, omdat dit een getrouwe weergave is van de geldende (wet)teksten. Vermoed u toch dat wij een fout gemaakt hebben, meld dit dan via helpdesk@bris.nl.

Ik kan een document niet openen. Wat is hiervan de oorzaak?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Wellicht heeft u geen licentie op het document. Het kan ook zijn dat het document in PDF-formaat in BRISwarenhuis is opgenomen. Controleer of een PDF-lezer is geïnstalleerd.

Is het mogelijk om een eerdere versie van de documenten in BRISwarenhuis in te zien?

Open eerst het document waarvan u de historie wilt zien. Klik dan op de knop 'Versiehistorie' op de titelregel van een document. Deze knop heeft het pictogram van een klokje. Zie voor verdere uitleg hieronder.

Kan ik documenten die voor mij persoonlijk handig zijn ook toevoegen aan BRISwarenhuis?

Via de functie BRISdocumenten (knop met een mapje) is het mogelijk om relevante bedrijfs- of organisatiespecifieke informatie te uploaden naar een online opslagsysteem. Uw documenten worden geïndexeerd en in de zoekresultaten meegenomen.

Kan ik in een tekst in een ander programma, zoals in een office-document of e-mail, een koppeling plaatsen naar een pagina in BRISwarenhuis?

Ja, dat is mogelijk. Degene die de link aanklikt zal wel een licentie op BRISwarenhuis en de betreffende module moeten hebben. Gebruik in BRISwarenhuis de knop 'Delen/Afdrukken' en kopieer de volledige of verkorte URL. U kunt ook direct een e-mailbericht met een 'deeplink' laten maken.

Waar vind ik de Eurocodes?

De Eurocodes zijn, net als de NEN- en de NEN-EN-normen (Europees aangestuurde normen), te vinden in de map 'NEN-normen'. Klik voor de Eurocodes op 'Direct aangestuurde normbladen (1e lijns)' en vervolgens op 'Constructieve veiligheid (1e lijns)'.

Waarom kan ik bepaalde referentiedetails niet inzien?

Hoewel de referentiedetails in één onderdeel zitten binnen BRISwarenhuis, is het mogelijk dat u alleen een licentie heeft op een specifiek onderdeel. Via bris@bris.nl kunt u vragen om uitbreiding van uw licentie.

Waarom staat niet altijd de meest recente versie van een NEN-norm in BRISwarenhuis?

Soms staat de meest recente norm wel in BRISwarenhuis, maar met de duidelijke vermelding dat deze niet vanuit het Bbl wordt aangestuurd. In andere gevallen is alleen de aangestuurde norm opgenomen. U vindt een overzicht van wettelijk aangestuurde normen in Bijlage I en II van de Regeling Bbl. Zie voor verdere uitleg hieronder.

Welke webbrowsers worden door BRISwarenhuis ondersteund?

BRISwarenhuis ondersteunt vanaf Internet Explorer 11, Edge en recente versies van Mozilla Firefox, Apple Safari en Google Chrome.

Kan ik een BRISwarenhuis link als favoriet instellen in de verschillende browsers?

Ja, de links in BRISwarenhuis kunnen in uw browser als favorieten worden ingedeeld. Hierdoor kunt u ze gemakkelijk terugvinden.

1. Internet Explorer
Binnen Internet Explorer kunt u via het favorieten icoon * in de menubalk favorieten toevoegen, mappen aanmaken en de favorieten indelen. U kunt dan bijvoorbeeld de map “BRIS” aanmaken en daarin de gewenste favorieten plaatsen.

2. Google Chrome
Binnen Google Chrome kunt u via het favorieten icoon * in de menubalk favorieten toevoegen, mappen aanmaken en de favorieten indelen. Indien u voor een gewenste favoriet 1x klikt op het favorieten icoon dan veranderd het icoon naar een blauwe ster, en verschijnt er direct een vervolgmenu waarin u een bladwijzer kunt maken, bewerken, verwijderen etc.:

Via “Bewerken” kunt u binnen de “Bladwijzerbalk” bijvoorbeeld de map “BRIS” aanmaken, de naam van de favoriet wijzigen en andere instellingen aanpassen. Om de favoriet later vanuit de browser te kunnen oproepen gebruikt u het instellingen icoon rechts bovenin de menubalk. Via de optie “Bladwijzers” kunt u de favoriet terug vinden.

3. Mozilla Firefox
Binnen Mozilla Firefox kunt u via het favorieten icoon * in de menubalk de bladwijzerzijbalk weergeven, favorieten toevoegen, mappen aanmaken en de favorieten indelen. Indien u voor een gewenste favoriet 1x klikt op het favorieten icoon dan veranderd het icoon naar een blauwe ster. Hierdoor wordt de favoriet in 1e instantie standaard aan de groep “Ongesorteerde bladwijzers” toegevoegd:

Door op het uitklappijltje helemaal rechts van “Map” te klikken opent een groter venster waarin u aan de “Bladwijzer werkbalk” bijvoorbeeld de map “BRIS” kunt toevoegen en daarin de favoriet te plaatsen door op “Gereed" te klikken. Om de favoriet later vanuit de browser te kunnen oproepen gebruikt u het bladwijzers icoon rechts boven in de menubalk.

4. Edge
Binnen Edge kunt u via het favorieten icoon * in de menubalk favorieten toevoegen, mappen aanmaken en de favorieten indelen.

Indien u later een link opent welke in de favorieten is opgenomen kunt u de favoriet herkennen aan de geel gekleurde ster in de menubalk.

Ik heb niet alle documenten in BRISwarenhuis nodig. Moet ik wel alles afnemen?

Nee, dat is niet nodig. BRISwarenhuis is modulair opgebouwd, dus u kunt licenties afnemen voor alleen die modules die voor u relevant zijn.

Wanneer wordt BRISwarenhuis geüpdatet?

BRISwarenhuis wordt continu geüpdatet. Op de startpagina van het programma ziet u welke documenten zijn geüpdatet of nieuw toegevoegd.

Zijn de NEN-normen integraal opgenomen in BRISwarenhuis?

Ja, in BRISwarenhuis worden de NEN normen integraal aangeboden. Wij hebben hiervoor een overeenkomst met NEN.

Kan ik in BRISwarenhuis zien waar ik een licentie op heb?

Ja, dit is te zien aan de kleur van de documentgroepen of documenten. Is een naam grijs, dan heeft u geen toegang tot dit onderdeel.

Hoeveel personen binnen mijn organisatie kunnen gelijktijdig gebruik maken van BRISwarenhuis?

Er kan binnen uw organisatie altijd onbeperkt, gelijktijdig gebruik worden gemaakt van uw licentie op BRISwarenhuis.

Kan ik via BRIS ook NEN-normen aanschaffen?

De aan de Bouwregelgeving gerelateerde NEN-normen en Eurocodes zijn in BRISwarenhuis opgenomen in de verschillende modules en startpakketten. Voor normen die niet in BRISwarenhuis zijn opgenomen verwijzen wij u naar het Nederlands Normalisatie-instituut NEN.

Met welke constructieve rekensoftware zijn er koppelingen gemaakt naar de Eurocodes in BRISwarenhuis?

Er zijn koppelingen mogelijk vanuit de software van Technosoft naar de Eurocodes in BRISwarenhuis.

Zijn er verschillen tussen de officiële wet- en normteksten en de teksten in BRISwarenhuis?

Wij nemen de officiële wet- en normteksten integraal over. In sommige gevallen voegen wij echter extra informatie toe om u te helpen bij het toepassen van de wet- en regelgeving. Deze teksten zijn altijd duidelijk te onderscheiden van de officiële teksten.

Hoe kan ik het hele document (volledig boek) downloaden en/of printen?
 1. Zorg dat je ingelogd bent in BRISwarenhuis; hele document (volledig boek) werkt alleen via een licentie.
 2. Zoek en open de norm in de zoekbalk.
 3. Klik op icoon “Hele document”. Deze kun je vinden naast het icoon voor historie.
 4. Tijdens het samenstellen zie je het icoon van kleur wisselen tussen zwart en groen. Het samenstellen is voltooid als het icoon groen blijft.
 5. Klik dan op het groene icoon. In hetzelfde frame/venster wordt de inhoud van het volledige document getoond.
 6. Om het hele document te printen klik je op het logo van de printer of gebruik je de toets Ctrl-P. Het venster afdrukken wordt getoond waarin je de lokale printers ziet.
 7. Afhankelijk van je printer bestemming kies je de optie die je wilt. Dit kan het opslaan of het afdrukken van het document zijn.
 8. Wil je liever niet het hele document printen, maar een deel van een norm? Klik dan niet op het icoontje ''Hele document'', maar in het linkermenu direct op een hoofdstuk of paragraaf. Je klikt op Ctrl+P en doorloopt stap 6 en 7.