Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

KiK-tool

De basis voor een efficiënte borging

Samenwerken in digitale borgingstool verbetert bouwkwaliteit

Met de KiK-tool stem je je organisatie en werkprocessen af op de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Op dit digitale platform werken alle bouwpartijen samen. 
Met de KiK-tool kun je verschillende rapportages maken, een bouwplantoetsing uitvoeren, aanwezige risico’s vermelden in de risicobeoordeling, deze worden geborgd middels het borgingsplan. En als het hele borgingsplan succesvol is afgerond en het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bbl, kan de kwaliteitsborger de verklaring afgeven. 
Stichting KiK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) en BRIS hebben de KiK-tool samen ontwikkeld.

Optimale bouwkwaliteit bereikbaar

KiK maakt optimale bouwkwaliteit bereikbaar voor aannemers, architecten, gemeentes en kwaliteitsborgers, en uiteindelijk voor de consument. Dat de kwaliteit gaat verbeteren komt doordat de wettelijk verplichte rapporten in één applicatie worden opgesteld door partijen tezamen. De KiK-tool vergroot de uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infrastructuur.

KiK-tool De basis voor een efficiente borging

Voordelen van KiK-tool

  • Een digitaal platform waarin alle bouwpartijen samenwerken
  • Overzichtelijk beeld van de risico’s en beheersmaatregelen
  • Genereert automatisch de verplichte rapportages
  • Eenvoudig bewijs verzamelen met een mobiele app
  • Acties koppelen aan personen
  • Alle (kwaliteits)systemen derden koppelen via API
  • Rechten- en rollenstructuur tot op detailniveau

Het unieke van de KiK-tool

  • Toetst aan de actuele eisen van het Bbl via BRISwarenhuis
  • Koppeling met kwaliteitsverklaringen in KOMO-online
  • Zichtbaar risico-beoordelingsproces voor gebruikers

Koppeling met BRISwarenhuis en BRIStoets

Binnen de KiK-tool is een koppeling gemaakt met BRISwarenhuis. In deze online kennisbibliotheek worden verbanden gelegd tussen de bouwregelgeving, aangestuurde normen en andere relevante publicaties. De samenhang is helder en de documenten zijn altijd up-to-date.

BRIS verzorgt de software en het platform met licentiestructuren en rechtenvormen voor de online tooling. De KiK-tool is aangesloten op BRIStoets, de webtool voor bouwplantoetsing. Hierdoor kun je naast je risicobeoordeling ook direct je bouwplantoetsing vastleggen.

Iedereen die bij het bouwproces is betrokken kan met dit online systeem werken en informatie aanleveren die nodig is om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.

Eenvoudig samen bouwplannen en gebouwen toetsen?

Met de KiK-tool toets je niet alleen of bouwplannen voldoen aan het Bbl. Je legt ook eenvoudig de bevindingen vast van controles tijdens de uitvoering, beheer of sloop van een gebouw. KiK-tool is hét programma voor kwaliteitsborging.
 
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt eraan! De Wkb zal de bouwconsument beter beschermen. Die krijgt zekerheid over de kwaliteit van particuliere woning tot utiliteitsgebouw, gedurende de gehele levensduur.

Wie gaan werken met de KiK-tool?

De aannemer gebruikt de KiK-tool om in samenwerking met andere bouwpartijen het bouwproces conform de Wkb te managen. De KiK-tool maakt de borging van de vereiste kwaliteit aantoonbaar, bouwwerken verzekerbaar en levert bewijslast. Met de KiK-tool creëert hij het borgingsplan.
De kwaliteitsborger is de hoofdgebruiker. De KiK-tool geeft hem een overzichtelijk beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen. Hij genereert met de tool het borgingsplan.
De initiatiefnemer (architecten, projectontwikkelaars, adviesbureaus, ingenieurs) kan met de KiK-tool al vanaf de ontwerpfase anticiperen op de kwaliteit die in de opleveringsfase noodzakelijk is.

KiK-tool