Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
kik-tool

KiK - tool

Samenwerken in digitale borgingstool verbetert bouwkwaliteit 

Met de KiK-tool stem je je organisatie en werkprocessen af op de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Op dit digitale platform werken alle bouwpartijen samen. De tool faciliteert het vastleggen van bouwrisico’s, verheldert hoe je die kunt managen en genereert automatisch de verplichte rapportages. Stichting KIK (KOMO instrument Kwaliteitsborging) en BRIS hebben de KiK-tool samen ontwikkeld.

Optimale bouwkwaliteit bereikbaar

KiK maakt optimale bouwkwaliteit bereikbaar voor aannemers, architecten, gemeentes en kwaliteitsborgers, en uiteindelijk voor de consument. Dat de kwaliteit gaat verbeteren komt doordat de wettelijk verplichte rapporten in één applicatie worden opgesteld door partijen tezamen. De KiK-tool vergroot de uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infrastructuur.

BRISwarenhuis

Kenmerken KiK-tool

 • Een digitaal platform waarin alle bouwpartijen samenwerken
 • Overzichtelijk beeld van de risico’s en beheersmaatregelen
 • Genereert automatisch de verplichte rapportages
 • Eenvoudig bewijs verzamelen met een mobiele app
 • Acties koppelen aan personen
 • Alle (kwaliteits)systemen derden koppelen via API
 • Rechten- en rollenstructuur tot op detailniveau

het uNIEKe van de Kik-tool

 1. Toetst aan de actuele eisen van het Bouwbesluit via BRISwarenhuis
 2. Koppeling met kwaliteitsverklaringen in KOMO-online
 3. Zichtbaar risico-beoordelingsproces voor gebruikers
 4. Meeleesfunctie voor gemeenten

Koppeling Bouwbesluit en BRIStoets

De KiK-tool is gekoppeld aan BRISwarenhuis. Met BRISwarenhuis zie je de verbanden tussen de bouwregelgeving, aangestuurde normen en andere relevante publicaties. De samenhang is helder en de documenten zijn altijd up-to-date.

BRIS verzorgt de software en het platform met licentiestructuren en rechtenvormen voor de online tooling. De KiK-tool is aangesloten op BRIStoets, de webtool voor bouwplantoetsing. Hierdoor kun je naast je risicobeoordeling ook direct je bouwplantoetsing vastleggen.

Iedereen die bij het bouwproces is betrokken kan met dit online systeem werken en informatie aanleveren die nodig is om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.

Wie gaan werken met de KiK-tool?

De aannemer gebruikt de KiK-tool om in samenwerking met andere bouwpartijen het bouwproces conform de Wkb te managen. De KiK-tool maakt de borging van de vereiste kwaliteit aantoonbaar, bouwwerken verzekerbaar en levert bewijslast. Met de KiK-tool creëert hij het borgingsplan.

De kwaliteitsborger is de hoofdgebruiker. De KiK-tool geeft hem een overzichtelijk beeld van de risico’s en de beheersmaatregelen. Hij genereert met de tool het borgingsplan.

De initiatiefnemer (architecten, projectontwikkelaars, adviesbureaus, ingenieurs) kan met de KiK-tool al vanaf de ontwerpfase anticiperen op de kwaliteit die in de opleveringsfase noodzakelijk is.

KiK-tool

Kwaliteitsborgers over de KiK-tool:

“De koppeling met BRIS vind ik een grote pre, want de tool is daarmee up to date met artikelen en wijzigingen in het Bouwbesluit. Gegevens worden beter geborgd en komen in één dossier terecht.”
Rogier Schijven, manager afdeling Bouwkwaliteit TÜV Nederland

"KiK was een risicobeoordelingstoets, de koppeling met BRIStoets maakt de tool veel breder. De KIK-versie heeft nu veel meer functionaliteiten voor kwaliteitsborging in de bouw.”
Jacco van der Weel, coördinator kwaliteitsborging gBOU.

Aan de slag met de KiK-tool?

Druk, geen tijd? Dan is ons advies: maak tijd. Het is slim om nu al voor te sorteren op de nieuwe wetgeving die in 2022 van kracht wordt. Plan het werken met de KiK-tool op tijd in, dan sta je eind 2021 niet voor verrassingen.
Ons platform staat voor je klaar!

BRIS WEET VEEL EN DEELT HET GRAAG.
SCHRIJF JE IN VOOR HET BRISBERICHT.