Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

KiK-tool

De basis voor een efficiënte borging

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De langverwachte wet die de bouwkwaliteit moet gaan verbeteren en de positie van de bouwconsument versterkt. Op deze pagina vind je algemene informatie over deze nieuwe wetgeving en lees je wat BRIS de markt biedt om eraan te kunnen voldoen.
 
Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), is de bouwkwaliteit te verbeteren en de positie van de bouwconsument te versterken. De Wkb legt meer verantwoordelijkheid bij de markt, de rol van de gemeente verandert en verkleint.

Achtergrond Wkb

Over de Wet kwaliteitsborging wordt al meer dan 20 jaar gesproken. De wet moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van een bouwwerk verbetert en beter meetbaar wordt wanneer bouwers de kwaliteit van hun werk zelf beter (laten) controleren. In de toepassing van de Wkb vormt de samenwerking tussen aannemers, gemeenten en kwaliteitsborgers een belangrijke succesfactor.

De aannemer toont aan dat het project volgens de voorschriften in het Bbl is uitgevoerd. En hij moet werken met een instrument voor kwaliteitsborging dat door een onafhankelijke kwaliteitsborger wordt toegepast. Het gevolg van dit marktmechanisme zal een hoger kwaliteitsniveau zijn.

Dit zijn de 5 grootste veranderingen:

  1. Onafhankelijke kwaliteitsborgers gaan het bouwwerk op wettelijke eisen controleren.
  2. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van de gebreken die hij zelf veroorzaakte, ook als ze na oplevering worden ontdekt.
  3. De aannemer moet de klant informeren of en hoe hij verzekerd is tegen risico’s.
  4. De 5% van de aanneemsom die klanten parkeren bij de notaris wordt pas uitgekeerd aan de aannemer als de klant heeft aangegeven dat alle gebreken zijn verholpen.
  5. De kwaliteitsborger en de gemeenten kunnen de bouw stilleggen bij problemen.

Strenger toezicht en betere aansprakelijkheid

De Wkb geldt tot 2 jaar na invoering voor bouwwerken met de minste risico’s, zoals woningen, fietstunnels, woonboten en bedrijfspanden van maximaal 2 verdiepingen; dit is gevolgklasse 1. Hieronder valt ongeveer 50% van de vergunningplichtige bouwprojecten. Via een privaatrechtelijk consumentendossier en een publiekrechtelijk ‘dossier bevoegd gezag’ moet de bouwer met tekst, tekeningen en foto’s aantonen hoe hij het bouwwerk heeft gerealiseerd. De Wkb voorziet in strenger bouwtoezicht en de aansprakelijkheid is beter geregeld ten gunste van de klant.

Rol van BRIS in de KiK-tool

BRIS vervult al meer dan 30 jaar een centrale rol in de bouw op het gebied van bouwregelgeving. Onze oplossingen bieden de markt ook nu de mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet. Een centrale rol hierin is weggelegd voor BRIStoets, dat al jaren door een groot aantal gemeenten wordt gebruikt voor bouwplantoetsing. In de veranderende rolverdeling verandert ook de toepassing van deze webtool: BRIStoets is de motor van het kwaliteitsborgingsinstrument KiK-tool.

Instrument Wkb

Tot nu toe toetst de gemeente het bouwplan vooraf en houdt toezicht op de uitvoering volgens de vergunning. Onder de Wkb is de bouwer zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de bouwregelgeving. Tot en met 2023 was dat het Bouwbesluit 2012, vanaf 2024 is dat het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). 

De aannemer is verplicht hiervoor een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die een instrument voor kwaliteitsborging toepast.

BRIStoets geïntegreerd in KiK

Voor het KiK instrument verzorgt BRIS het softwareplatform waarop de kwaliteitsborger en alle betrokken partijen kunnen werken. Het centrum van dit platform wordt gevormd door BRIStoets.

Deze webtool voor bouwplantoetsting heeft zich in de praktijk bewezen en is aangepast conform de KiK-eisen. Uitgangspunt blijft de gebruiksvriendelijkheid en het open karakter van BRIStoets. Iedereen die bij het bouwproces is betrokken kan met dit online systeem werken en informatie aanleveren die nodig is om te voldoen aan de eisen van KiK én de wetgever.

Individueel te gebruiken

Met de webtool voor bouwplantoetsing BRIStoets controleer je of bouwplannen voldoen aan het Bbl en leg je je bevindingen vast tijdens uitvoer, beheer of sloop van een gebouw. BRIStoets blijft ook los van KiK bruikbaar en beschikbaar.

BRISwarenhuis

Voldoen aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen betekent kennis opdoen over nieuwe en complexe bouwregelgeving. In BRISwarenhuis vinden bouwprofessionals alle informatie over bouwregelgeving die ze nodig hebben. Je ziet de verbanden tussen de aangestuurde normen, relevante publicaties en bouwregelgeving. Dit geeft de zekerheid dat je voor elke situatie in de bouw over de juiste documenten beschikt.
Alle kennis en informatie in BRISwarenhuis is beschikbaar in BRIStoets en daarmee ook in het KiK instrument voor kwaliteitsborging. Voor het gebruik van deze informatie uit BRISwarenhuis heb je een licentie nodig.

Meer informatie over de Wkb