Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

BRIStoets

Support

Support BRIStoets

Hier vind je alle informatie die je als gebruiker nodig hebt: de uitleg over BRIStoets, hoe je er mee werkt, antwoorden op veel gestelde vragen en diverse downloads.

En heb je toch nog een vraag? Of misschien wel meer? Iedere werkdag staan we voor je klaar om je vragen over onze applicaties te beantwoorden. Dus bel of mail ons!

Downloads

Veelgestelde vragen BRIStoets

Voldoet BRIStoets aan de BRL5019?

Ja, BRIStoets is conform de BRL 5019. De nieuwe BRL 5019 is uitgebreid van enkel bouwplantoetsing naar kwaliteitsborging. Datzelfde geldt voor BRIStoets. Naast de Bouwbesluittoets, is het ook mogelijk om in BRIStoets protocollen voor het toezicht tijdens de bouw te gebruiken. Daarnaast is in BRIStoets het onderscheid tussen de verschillende deskundigheden, brandveiligheid, bouwfysica, constructieve veiligheid, bouwkundig en installaties overgenomen uit de BRL 5019.

Kan ik gebouwdelen afzonderlijk van elkaar toetsen?

Ja, BRIStoets biedt de mogelijkheid om een project op te splitsen in deelprojecten. Dit betekent dat de gebruiker verschillende gebouwdelen afzonderlijk van elkaar kan toetsen. Bijvoorbeeld als het gaat om het opsplitsen op basis van gebruiksfuncties of verdiepingen.

Hoe houd ik de relevante wet- en regelgeving bij de hand?

Dankzij de koppeling met BRISwarenhuis is vanuit BRIStoets direct de relevante regelgeving in te zien. Bovendien wordt in BRISwarenhuis automatisch het juiste Bouwbesluitfilter ingesteld.

Is BRIStoets altijd actueel?

Ja, wijzigingen in het Bouwbesluit voeren we direct door in BRIStoets. Dit betekent echter niet dat u altijd aan de meest actuele regelgeving toetst. De datum in het veld "aanvraag omgevingsvergunning" bepaalt aan welke versie van het Bouwbesluit u toetst.

Met hoeveel personen kun je tegelijkertijd aan een project werken in BRIStoets?

U kunt met verschillende personen tegelijk aan een project werken. Een project is opgesplitst in verschillende deelprojecten. U kunt verschillende personen uitnodigen voor bijvoorbeeld een deelproject of specifieke vraag.

Kan ik ook personen van buiten mijn organisatie in mijn project laten toetsen?

Ja, het is mogelijk om externe toetsers toe te voegen. Zij hebben geen eigen licentie op BRIStoets nodig.

Kan ik het toetsbeleid van mijn eigen organisatie toevoegen in BRIStoets?

Ja, het is mogelijk om organisatiespecifieke checklists aan te maken waarin u uw eigen toetsbeleid vastlegt.

Kan ik de schermgrootte of lettergrootte in BRIStoets aanpassen?

In het programma is het niet mogelijk de lettergrootte aan te passen. Wel is het mogelijk uw algemene schermgrootte aan te passen door Ctrl + voor vergroten of Ctrl - voor verkleinen op uw toetsenbord in te toetsen.

Wanneer wordt er getoetst aan het Bouwbesluit 2012?

Bij een aanvraagdatum vanaf 1 april 2012 wordt er automatisch getoets aan het Bouwbesluit 2012

Kan ik gebouwdelen afzonderlijk van elkaar toetsen?

Ja, BRIStoets biedt de mogelijkheid om een project op te splitsen in deelprojecten. Dit betekent dat de gebruiker verschillende gebouwdelen afzonderlijk van elkaar kan toetsen. Bijvoorbeeld als het gaat om het opsplitsen op basis van gebruiksfuncties of verdiepingen.

Ik ontvang geen registratie e-mail van BRIStoets. Wat moet ik doen?

Er zijn 2 mogelijke oorzaken hiervoor:

 1. de e-mail is binnengekomen in uw ongewenste e-mailinbox.
 2. de e-mail is tegengehouden door de firewall in uw organisatie. Neem contact op met uw systeembeheerder en geef aan dat e-mails van bris@bris.nl op de whitelist worden geplaatst. Daarnaast dient uw systeembeheerpartij de oorspronkelijke e-mail naar u door te sturen om de registratie te kunnen voltooien.
Ik kan geen nieuw project aanmaken in BRIStoets. Hoe kan dat?

Er zijn 2 mogelijke oorzaken:

 1. Er hangt aan uw KennisID-profiel geen BRIStoets licentie van uw organisatie. Neem contact op met de KennisID-beheerder van uw organisatie.
 2. De projectbeheerder van het project in BRIStoets heeft u niet de juiste rechten toegekend. Neem contact op met de project-beheerder.
Hoe kan ik inloggen in BRIStoets?

Volg de volgende stappen:

 • Ga naar KennisID en klik op Inloggen.
 • Log in met uw KennisID gegevens. (Heeft u geen inloggegevens maak dan een nieuw account aan.)
 • Selecteer in de productenlijst recht boven in de KennisID omgeving het product "BRIStoets (nieuw)". 
 • Klik rechts onder in het BRIStoets-scherm op het KennisID icoon - nu bent u ingelogd in de BRIStoets omgeving.
Hoe kan ik registreren als nieuwe gebruiker in BRIStoets?

Volg de volgende stappen:

 • Ga naar KennisID en klik op Inloggen.
 • Log in met uw KennisID gegevens. (Heeft u geen inloggegevens maak dan een nieuw account aan).
 • Selecteer in de productenlijst rechts boven in de KennisID omgeving het product "BRIStoets (nieuw)". 
 • Klik rechts onder in het BRIStoets-scherm op het KennisID icoon.
 • Indien u nog nooit gebruik hebt gemaakt van BRIStoets ontvangt u een e-mail van bris@bris.nl met een linkje om de registratie te voltooien. Klik op de link en volg de instructies.

BRIStoets versies/updates

Versie 1.4.1, Build 17-04-2020

Versie 1.4.1 behelst een kleine update met de volgende wijzigingen:

 • Bijgewerkte versie van het rapportage component voor een Word rapportage.
  • tekst in de weergave van checklist bevindingen (onderbouwingen) zijn onderdeel van een Word tabel; hierdoor zijn zaken als rij invoegen etc. weer mogelijk
  • de afbeelding bij een bevinding is hiermee ook zichtbaar in de tabelweergave
 • Infrastructuur wijziging als aanloop naar versie 2.0.
Versie 1.4, Build 25-10-2019

Versie 1.4 staat in het teken van de voorbereidingen op het werken vanuit tekeningen:

 • Een aanpassing in de infrastructuur om het in een latere release mogelijk te maken dat je meerdere bevindingen op een tekening kunt zetten. In versie 1.4 kun je één checklistitem (artikel, vraag of controlepunt) opsplitsen in meerdere ‘locaties’. Op die manier kun je meerdere antwoorden geven aan 1 item. Zo kun je vastleggen dat de trappen 1, 2 en 4 wel voldoen, maar trap 3 niet. Het checklistitem zelf krijgt als status de minst gunstige status van de onderliggende locaties, in deze volgorde: voldoet niet, aandachtspunt, voldoet, niet van toepassing.
 • Het deel in de rapportage dat de bevindingen toont, is volledig herzien en is overzichtelijker.
Versie 1.3.2, Build 13-06-2019

Nieuw

 • Bij ieder projectonderdeel is in te zien welke rechten iemand heeft op datzelfde of hoger niveau. Dat maakt het veel eenvoudiger om ook weer rechten in te trekken op ieder projectonderdeel of niveau.
 • Onder het veld 'Project ID' kun je een OLO-nummer toevoegen. Dat maakt ook zoeken op dat nummer mogelijk.
 • Mailbestanden (msg) zijn toe te voegen als bestand.
 • In de projectentabel is een kolom toegevoegd met het e-mailadres van de verantwoordelijke. Dit maakt zoeken op e-mailadres eenvoudiger en betrouwbaarder dan op vrij in te vullen schermnaam.
 • Binnen een project zijn eerder gekozen (Bouwbesluit)filters met één knop te herstellen.

Specifiek nieuw voor rapportages:

 • De laatst gekozen rapportageinstellingen worden opgeslagen in het gebruikersprofiel. Dit is dan de voorkeursinstelling voor de volgende rapportage.
 • Extra rapportagetaakinstelling om matrixinformatie te tonen, zodat in de rapportage zichtbaar is op basis van welke matrix (en omschrijving) is getoetst.

Verbeteringen

 • In het overzicht van de checklists zijn de titels volledig zichtbaar als je er met je muis overheen gaat.
  In de tabel bij 'Deskundigheid' zijn twee kolomkoppen aangepast:
  • Bouwbesluitdeskundigheid -> Deskundigheid
  • Bouwbesluitdeskundigheid op projectniveau -> Toegewezen deskundigheid in project.
 • Bij diverse uitklapschermpjes is duidelijker weergegeven dat ze uitklapbaar zijn.
 • Bij het invullen van locatiegegevens zoomt de geografische kaart standaard verder in.
 • Naam van twee velden voor BAG-informatie is aangepast:
  • BAG Adres object ID -> BAG Verblijfsobject ID
  • BAG Nummer ID -> BAG Nummeraanduiding ID
 • Op het dashboard, onder 'Gebruikersinformatie' zijn een aantal termen aangepast en wordt een overzicht getoond van alle (voorgedefinieerde) checklists die beschikbaar zijn binnen de licentie.
 • Bij het kopieren van standaardteksten via Beheer, is nu zowel de tekst zelf, als ook de metadata, zoals 'Soort', 'Antwoordsoort' en 'QuestID' mee te kopiëren.
 • Bij het kiezen van standaardteksten is het eenvoudiger aan te geven in welke standaardteksten gezocht moet worden. Dit is gedaan door selectievakjes te gebruiken in plaats van radiobuttons. De laatst gekozen instelling wordt opgeslagen in het gebruikersprofiel en is de voorkeursinstelling voor de volgende keer.

Specifieke verbeteringen in rapportages:

 • Het bedrijfslogo op het rapport is qua afmetingen kleiner.
 • Projectnaam zichtbaar in groter lettertype.
 • De rapportage toont naast de subgebruiksfunctie nu ook de gekozen hoofdgebruiksfunctie.
 • Op enkele plekken in de rapportage zijn extra witregels verwijderd.
 • Voor InternetExplorer11 gebruikers: de rapportagetaakpagina laadt nu weer volledig.
Versie 1.3, Build 08-01-2019

Verbeteringen van de rapportagemogelijkheden

INHOUD

Inhoudelijk zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Bouwbesluitteksten in rapportage
Het is mogelijk om de Bouwbesluitteksten op te nemen in de rapportage. Dat kan geïntegreerd bij de betreffende artikelen in de rapportage of als bijlage.

Rapportage per toetsdatum
Er kan een keuze worden gemaakt om alle actuele revisies in de rapportage op te nemen, of om een rapportage op basis van een begin- en einddatum uit te draaien. In dat laatste geval worden alle revisies die binnen het opgegeven bereik vallen, in de rapportage opgenomen, dus ook eventuele voorgaande revisies. Dit is vooral handig als je een totaalrapportage wilt uitdraaien, waarin alle informatie van de gehele toets is opgenomen, of als je een dagrapportage wilt samenstellen.

Volgorde van de getoetste onderdelen
Naast de volgorde van de checklist zelf, is het nu ook mogelijk om de getoetste onderdelen op volgorde van de status uit te draaien. Wanneer hiervoor gekozen wordt, dan worden eerst alle onderdelen getoond die niet voldoen, vervolgens de onderdelen die aandacht nodig hebben, dan de onderdelen die voldoen en ten slotte de onderdelen die niet van toepassing zijn.

Deelprojectgegevens in rapportage
Als er met deelprojecten gewerkt is, worden de gegevens van het deelproject nu ook opgenomen in de rapportage.

Verbeteringen in de opmaak
Er zijn verschillende verbeteringen in de opmaak doorgevoerd, waaronder:

 • mogelijkheid om het bedrijfslogo op het voorblad te tonen;
 • overzichten van projectbestanden en de gebruiksfuncties in tabelvorm;
 • QR-code van het voorblad verwijderd.

FUNCTIONEEL

De volgende functionele verbeteringen zijn doorgevoerd:

Rapportage op (deel)projectniveau maken
Het is mogelijk om op project- of deelprojectniveau een rapportage uit te draaien, waarbij je, in het geval van meerdere checklists in een (deel)project, kunt kiezen welke checklists in de rapportage opgenomen moeten worden.

Rapportage per toetsdatum
Er kan een keuze worden gemaakt om alle actuele revisies in de rapportage op te nemen, of om een rapportage op basis van een begin- en einddatum uit te draaien. In dat laatste geval worden alle revisies die binnen het opgegeven bereik vallen, in de rapportage opgenomen, dus ook eventuele voorgaande revisies. Dit is vooral handig als je een totaalrapportage wilt uitdraaien, waarin alle informatie van de gehele toets is opgenomen, of als je een dagrapportage wilt samenstellen.

Rapportage in Word
De rapportage is naast PDF, nu ook als Word bestand te downloaden.

Configuratie rapportage
Bij het toevoegen van een rapportagetaak, is het nu mogelijk om nog meer te configureren, zodat elke rapportage precies de inhoud bevat die je wilt. De volgende configuratiemogelijkheden zijn toegevoegd:

 • voorblad: keuze uit geen, logo of projectafbeelding;
 • inhoudsopgave: keuze uit geen, verkort of volledig;
 • volgorde: hiermee bepaal je de volgorde van de getoetste onderdelen. Keuze uit checklistvolgorde, of op basis van de status;
 • Bouwbesluitteksten: keuze uit geen, geïntegreerd, of als bijlage;
 • revisies: hiermee kun je alle actuele revisies opnemen, of filteren op basis van een begin- en einddatum;
  keuze om wel of niet het toetsniveau te tonen in de rapportage.

Bedrijfslogo toevoegen aan licentie
Een gebruiker met beheerdersrechten kan een afbeelding aan de licentie toevoegen, zoals een bedrijfslogo, die gebruikt kan worden op het voorblad van de rapportage.

Metadata toevoegen aan bestanden
Nadat een bestand is toegevoegd aan een (deel)project kunnen er extra gegevens worden toegevoegd aan een bestand. De volgende gegevens kunnen worden toegevoegd:

 • type (keuzelijst met de meest voorkomende documenttypen bij een
 • vergunningsaanvraag)
 • versie
 • datum
 • auteur

OVERIGE VERBETERINGEN

Naast de verbeteringen van de rapportage, zijn ook de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Beheerdersrechten instellen
Het is mogelijk om één of meer gebruikers binnen de organisatie beheerdersrechten te geven. Een beheerder heeft rechten om andere gebruikers op de volgende onderdelen rechten te geven:

 • licentie: geeft een gebruiker ook beheerdersrechten;
 • projecten: geeft een gebruiker rechten op alle projecten binnen de licentie;
 • checklists: geeft een gebruiker rechten op alle eigen checklists binnen de licentie;
 • standaardteksten: geeft een gebruiker rechten op alle standaardteksten binnen de licentie;
 • checklistmatrices: geeft een gebruiker rechten op alle checklistmatrices binnen de licentie.

De eerste gebruiker die beheerdersrechten moet krijgen, moet door BRIS ingesteld worden. Als je gebruik wilt maken van deze nieuwe functionaliteit, neem dan contact op met BRIS via helpdesk@bris.nl en geef daarbij aan welke gebruiker beheerdersrechten dient te krijgen.

KennisID inlog prominenter in beeld
Het inloggen via KennisID is een stuk duidelijker geworden. De button om via KennisID in te loggen is verplaatst naar bovenaan de inlogpagina, waardoor deze veel beter zichtbaar is.

Vastleggen van de gekozen toetsmatrix
Bij het toevoegen van een Bouwbesluittoets kan worden gekozen om te toetsen volgens een toetsmatrix. De gekozen toetsmatrix blijft nu 1-op-1 gekoppeld aan de checklist, zodat bij aanpassingen van bijvoorbeeld de gebruiksfuncties, ook de toetsniveau’s wijzigen, indien dat nodig is.

Wijzigingen in toetsmatrix doorvoeren in bestaande checklists
Wanneer een toetsmatrix gewijzigd wordt, dan geldt de gewijzigde toetsmatrix enkel voor checklists die na de wijziging toegevoegd worden aan een project. Er kan nu ook gekozen worden om de gewijzigde toetsmatrix door te voeren in alle bestaande checklists, waaraan die toetsmatrix is gekoppeld.

Dit is vooral nuttig wanneer er kleine foutjes hersteld zijn. Bij herziening van het beleid, is het niet aan te raden om de wijzigingen ook in alle bestaande checklists door te voeren, omdat dit ook gevolgen kan hebben voor de status van de (al afgesloten) toets.

Status Voldoet onder voorwaarden aangepast
In de Bouwbesluittoets had de antwoordwoordoptie “Voldoet onder voorwaarden” de status “Voldoet”. Dit is gewijzigd in “Aandacht”. Deze wijziging geldt niet voor bestaande checklists, omdat dit anders de status van een al afgeronde toets zou kunnen wijzigen.

E-mail van een gebruiker wijzigen
Het e-mailadres van een gebruiker binnen BRIStoets kan nu gewijzigd worden. Neem hiervoor contact op met BRIS via helpdesk@bris.nl.

Versie 1.2.3, Build 17-09-2018

Nieuwe functies:

 • Het is nu voor derden mogelijk om hun applicatie te koppelen met BRIStoets door wijzigingen in de infrastructuur.
 • Documentatie beschikbaar voor ontwikkelaars voor de koppeling met BRIStoets.
 • Als je geregistreerd bent in BRIStoets, vind je de documentatie via deze URL: https://toets.bris.nl/api-docs
 • Optie toegevoegd om bij een deelproject een ‘Deelproject ID’ toe te voegen.
Versie 1.2.2, Build 17-08-2018

Nieuwe functie:

 • Bij het ontwerpen van checklists is het nu mogelijk om via markdown-coderingen eenvoudige opmaak toe te voegen in de achtergrondinformatie. Hierbij valt te denken aan vet, cursief en opsommingen. Bij het toevoegen van achtergrondinformatie is een link geplaatst voor een uitleg van markdown.
Versie 1.2.1, Build 26-06-2018

Verbeteringen:

 • De performance is verbeterd.
Versie 1.2, Build 25-04-2018

Voorlopige versiepunten:

Nieuwe functies:

 • Toetsmatrix
 • Eigen standaardzinnen beheren
 • Subchecklists kunnen beantwoorden
 • Onderdelen uit tabellen direct kunnen verwijderen

Verbeteringen:

 • Bij toevoegen gebruiker, direct kunnen aangeven welk recht en welk checklistinvulrecht geldt
 • Onderbouwing met alleen een foto kunnen toevoegen
 • In overzichtstabel met checklists ook het aantal onderliggende (sub)checklists tonen
 • Vanuit het toetsscherm is het mogelijk direct door te linken naar BRISwarenhuis
 • Algehele performance verbeteringen

Bugfixing:

 • Diverse bugs opgelost
Versie 1.1, Build 06-02-2018

Algemeen:

 • Bij de Bouwbesluitfilters binnen een project is de optie toegevoegd om aan te geven of het een drijvend bouwwerk betreft of niet. Hiermee wordt rekening gehouden bij het filteren van de Bouwbesluittoets.

Nieuwe functies:

 • Het is mogelijk om binnen een project aan te geven wie verantwoordelijk is voor welke deskundigheid. Hierdoor is de projectverantwoordelijke in staat om aan te geven wie bijvoorbeeld de constructieve veiligheid toetst en wie de brandveiligheid toetst.
 • Persoonlijke voorkeuren van tabellen worden opgeslagen in het gebruikersprofiel. Dat betekent dat wanneer je een tabel op een bepaalde manier inricht, bijvoorbeeld het aantal zichtbare rijen, de zichtbare kolommen, de volgorde van kolommen of de breedte van kolommen aanpast, dat die voorkeuren onthouden zijn de volgende keer dat je eenzelfde tabel opent.

Verbeteringen:

 • In het navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm is met gele bolletjes te zien of er informatie te vinden is. Hierdoor wordt het veel eenvoudiger om je weg te vinden binnen een project en voorkom je dat je ergens naar toe navigeert, waar geen informatie te vinden is.
 • Boven nagenoeg alle tabellen (bijv. projecten, deelprojecten en checklists) is een “overall zoekbalk” toegevoegd. Hiermee zoek je op alle kolommen van die tabel die tekst bevatten, ook als ze niet zichtbaar zijn.
 • Het is mogelijk om in de checklist alle sub-checklists in één keer open en dicht te klappen.
 • Aanpassingen rapportage:
  Als je er voor kiest om informatie van de revisie op te nemen in de rapportage, wordt naast het revisienummer en revisiedatum nu ook de gebruiker getoond die de revisie heeft gemaakt.
  Het is mogelijk te filteren op status. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen een rapportage uit te draaien met alleen de onderdelen die niet voldoen.
  Er is een overzicht toegevoegd met alle bestanden die aan het project zijn toegevoegd.
  De mogelijkheid om een verkorte inhoudsopgave te kiezen is toegevoegd."
  Verbeteringen in de workflow. Hierdoor zal je vaker op de pagina terecht komen die je verwacht.
 • Wanneer een gebruiker een recht toebedeeld krijgt binnen een project, krijgt die gebruiker daar per e-mail een notificatie van.

Bugfixing:

 • Diverse bugs opgelost
Versie 1.0, Build 11-12-2017 Lancering BRIStoets

Algemeen:

 • Lancering BRIStoets

Bugfixing en verbeteringen:

 • Diverse bugs opgelost en verbeteringen doorgevoerd