Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Bouwregelgeving

Bouwregelgeving

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over veiligheid, energiezuinigheid, gezondheid, duurzaamheid, het milieu en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk en over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. 

Bij bouw en verbouw is nog veel meer wet- en regelgeving aan de orde: Omgevingswet, Omgevingsregeling, BENG-wetgeving en Wet kwaliteitsborging (Wkb) zijn naast het Bbl grote leidraden. Aanvullend zijn er op deelgebieden tal van wetten, besluiten en beleidsregels die het bouwen beïnvloeden.

Wet- en regelgeving van de overheid is openbaar toegankelijk, maar het is niet eenvoudig er je weg in te vinden: de informatie is complex en er verandert veel. BRISwarenhuis ontsluit de volledige inhoud van het Bbl en álle relevante wet- en regelgeving voor nieuwbouw en verbouw in de woning- en utiliteitsbouw. Ook de wettelijke voorschriften voor bruggen en tunnels en andere kunstwerken in de infrastructuur zijn er in opgenomen.

BRISwarenhuis toont ook de onderlinge relaties en verbanden tussen alle informatie over regels en normen. Wij bouwen hieraan sinds 1992, toen de overheid ons vroeg een kennissysteem te ontwikkelen om het Bbl toegankelijk te maken. Sindsdien is BRISwarenhuis de enige bouwbibliotheek die verzamelt en verbindt.