Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Actueel

Nat.ArtGallery Washington 3

Effectief voldoen aan Critera 73 met Cluster Productnormen constructief beton

26 september 2023

Leveranciers en producenten van constructieve prefab betonelementen weten: je moet bij productie continu voldoen aan de eisen van Criteria 73 om een kwaliteitsverklaring te verkrijgen en te behouden. Het Cluster Productnormen constructief beton van BRIS is gebaseerd op de normenlijst van Criteria 73 van Kiwa en bevat 50 NEN-normen. Een onmisbare bundel om effectief je werk te doen!

Webinar Bbl studio

Introductie Bbl: Besluit bouwwerken leefomgeving in webinar BRIS

6 juli 2023

Hij is voor burgers, bedrijven en overheden. Voor iedereen die te maken heeft met bouwen in de fysieke leefomgeving, staan de bouwvoorschriften vanaf 1 januari 2024 in het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Bbl. Over de overgang van Bouwbesluit naar Bbl organiseerde BRIS een webinar met gastspreker Aldo de Jong. Hij ging in op de belangrijkste veranderingen in de opzet en indeling van het Bbl en op een aantal bijzonderheden als je er mee gaat werken. Bijna 350 deelnemers deden mee met het webinar.

Screenshot nieuwe features BW mei23 2 smartmockup

Nieuwe functionaliteiten BRISwarenhuis per 2023 [met video]

9 mei 2023

Ons kennissysteem voor bouwregelgeving BRISwarenhuis bevat tienduizenden pagina’s. Uiteraard verandert er regelmatig iets in. Over de nieuwe features die we sinds januari 2023 hebben uitgebracht maakten we een video. Die laat zien dat je nu kunt kiezen tussen Actuele en Volledige collectie, dat meldingen zijn toegevoegd als je documenten opent, dat de 'Aangestuurd door' collectie is toegevoegd en meer mogelijkheden om te zoeken. 

Module Normen Conditiemeting bundelt 2 delen NEN 2767 en vereenvoudigt je werk

6 april 2023

Ben je gebouwbeheerder of inspecteer je gebouwen of infrastructuur? Dan gaan je klanten er van uit dat jij kennis hebt van de actuele normen en regels waaraan objecten moeten voldoen én dat je ze toepast. Als je zeker wilt weten dat je met de actuele eisen voor conditiemetingen werkt, kun je niet zonder de NEN 2767. Met een abonnement op de module Normen Conditiemeting in het kennissysteem voor bouwregelgeving BRISwarenhuis werk je altijd met de actuele versies.

referentiedetails

Ontwerp jij al met de Referentiedetails?

22 maart 2023

Ontwerp jij al met de Referentiedetails? En gaat er in de praktijk veel tijd zitten in het toetsen van je werk aan wet- en regelgeving? Dan wordt het tijd voor een abonnement op deze bouwdetails in BRISwarenhuis, want dan schakel je snel tussen Bouwbesluit en deze maatgevende bouwdetails.

omgevingswet

Nieuwe Omgevingswet gaat definitief in op 1 januari 2024

14 maart 2023

De Eerste Kamer stemde op 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Dat moment werd vooral door ict-problemen vijf keer uitgesteld. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en voegt 26 wetten samen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat per die datum het Bouwbesluit vervangen en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt dan ook in werking.

NEN1010 normen laagspanningsinstallaties

Cluster Normen Laagspanningsinstallaties: vereiste informatie om veiligheidsniveau te borgen

23 februari 2023

Ben je aannemer, installateur, of werk je bij een toezichthoudende instantie? Dan weet je dat de veiligheid van laagspanningsinstallaties relevanter en actueler is dan ooit. Vooral door de ontwikkeling van PV-systemen en andere technieken die de energie-efficiëntie in de woning- en utiliteitsbouw moeten verbeteren. Met het Cluster Normen Laagspanningsinstallaties van BRIS beschik je over de vereiste informatie om het hoge veiligheidsniveau te borgen. Het nieuwe deel 8 van de NEN 1010 zit er ook bij!

Bouwfysische prestatielayers nu beschikbaar in de Referentiedetails

16 januari 2023

Goed nieuws voor de gebruikers van deze details in BRISwarenhuis! Om je ontwerpen nog beter technisch uit te werken kun je vanaf nu gebruik maken van de bouwfysische prestatielayers in de ISSO-Referentiedetails. Per detail krijg je meer inzicht en kun je per onderdeel zien aan welke eisen je ontwerpproject moet voldoen.