Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
BouwQ - Trudo toren

Verdieping Bbl Besluit bouwwerken leefomgeving in webinar BRIS

3 november 2023

Hoe vind je je weg in het Bbl bij verbouw en herbestemming van gebouwen? Hoe houd je je straks aan de regels en wanneer mag je ervan afwijken? En hoe ga je in het Bbl om met gelijkwaardigheid? Na het succesvolle webinar over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in juni, organiseert BRIS een tweede webinar waarin we dieper ingaan op dit belangrijke onderwerp voor de bouw. Opnieuw in samenwerking met zelfstandig adviseur en architect Aldo de Jong als gastspreker. Donderdag 16 november 2023 van 11 tot 12 uur. Voorkennis over het Bouwbesluit 2012 is een pré.

In dit webinar richt de aandacht zich specifiek op hoe het Bbl omgaat met herbestemming en verbouw, met de nadruk op de structuur van het Bbl voor deze twee onderwerpen. Dit is van groot belang, want het Bbl brengt aanzienlijke structuurveranderingen met zich mee. Wellicht juridisch duidelijker, maar het gebruik voor bouwprofessionals, architecten en hun opdrachtgevers is complexer geworden.

Voor de prestatie-eisen gelden bij herbestemming standaard de grenswaarden voor bestaande bouw. Soms zijn er specifieke grenswaarden gesteld en daar mag het bevoegd gezag voor sommige prestatie-eisen in individuele gevallen ook van afwijken, voor zover het gaat om verdere versoepelingen. Al met al moet je de nodige verwijzingen checken om erachter te komen welke regels precies gelden. In het webinar gaan we kijken hoe die verwijzingen lopen en hoe je daarmee om gaat.  

Gelijkwaardigheidsbepalingen in Bbl anders

Een ander essentieel onderwerp dat aan de orde komt, is hoe je omgaat met de gelijkwaardigheidsbepaling in het Bbl, aangezien deze significant verandert vergeleken met die in het Bouwbesluit 2012. Hoewel het Bbl nog steeds ruimte biedt voor afwijkingen van de prestatie-eisen op basis van gelijkwaardigheid, moeten deze afwijkingen eenzelfde resultaat geven. Het opnemen van de gelijkwaardigheidsbepaling in de wetstekst en de behoorlijk gewijzigde formulering, leiden mogelijk tot een andere impact. Aldo de Jong zal hier dieper op ingaan.

Introductie vernieuwd BRIStoets

Daarnaast staan we kort stil bij hoe het vernieuwde BRIStoets een rol kan spelen wanneer je met het Bbl gaat werken. BRIStoets is volledig voorbereid op de Omgevingswet en stelt je in staat om op meerdere niveaus direct te toetsen aan de geldende regelgeving. Dit is niet alleen relevant voor architecten en adviseurs, maar ook voor gemeenten en kwaliteitsborgers.

Doe mee met het Bbl webinar!

Op 1 januari 2024 wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van kracht. Het brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor professionals in de architectuur, bouw en installatietechniek en plantoetsing en -beoordeling. Wil je goed voorbereid zijn op deze veranderingen? Meld je dan aan voor dit webinar op donderdag 16 november 2023 van 11 tot 12 uur. Je doet nieuwe kennis en inzichten op die essentieel zijn voor jouw vakgebied. Voorkennis over het Bouwbesluit 2012 is een pré. Met kennisadviseur en kennisontwikkelaar voor bouw en architectuur Aldo de Jong van Goed Gebouw. Aanmelden kan via de onderstaande link. We kijken ernaar uit je daar te verwelkomen!

Aanmelden webinar