Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

ATGB-advies

Advies over de uitleg van het Bouwbesluit

ATGB-advies

De onafhankelijke Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) adviseert over de uitleg van het Bbl als er een geschil is tussen het bevoegd gezag en de vergunninghouder van woning, kantoor of ander gebouw: de consument, een bedrijf of de overheid.

Per conflict adviseert de commissie hoe de regelgeving moet worden geïnterpreteerd of over de beoordeling van een oplossing. Daarin speelt mee welke risico’s er zijn, welke wettelijke regels hierop van toepassing zijn en welk veiligheidsniveau geldt waarop publiekrechtelijk moet worden gehandhaafd.

Vaak gaan de adviezen van de ATGB over onderwerpen met specifieke technische bouwvoorschriften: brandveiligheid, constructieve veiligheid, bouwfysica en overige bouwgerelateerde onderwerpen. Het zijn vakgebieden die tot de expertise van de commissieleden behoren. Zij zijn op persoonlijke titel door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd.

Na afronding wordt het advies in een rapportage vervat. Met een abonnement op BRISwarenhuis heb je in één applicatie direct toegang tot andere eisen en normen voor de bouw. Dat is efficiënt en scheelt tijd!