Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Actueel

Check met online Handboek WoonKeur of woning geschikt is voor senioren

1 juni 2021

We worden steeds ouder en blijven langer in ons eigen huis wonen, al dan niet met toegesneden zorg. Veel woningen zijn hiervoor niet geschikt en moeten worden aangepast. De WoonKeuradviseur, een initiatief van WoonKeur en SKW Certificatie, is de aangewezen persoon om dat in goede banen te leiden. Met het online Handboek WoonKeur checkt de adviseur of de woning geschikt is voor senioren.

Inpandige renovatie Pius X College vergt secuur ontwerpwerk

20 mei 2021

Het Pius X College in Almelo ondergaat een metamorfose. LKSVDD architecten uit Enschede heeft de opdracht gekregen het bestaande gebouw te revitaliseren. “Een complex en uitdagend project”, zegt technisch ontwerper Martijn van Lith. Hij gebruikt BRISwarenhuis om vanaf zijn thuiswerkplek alle normen te raadplegen. 

Strengere geluidseisen aan airco's en warmtepompen

6 april 2021

Vanaf 1 april 2021 gelden strengere geluidseisen voor airco’s en warmtepompen buiten bij woningen en woongebouwen. Met deze landelijke geluidsnorm wordt de omgeving beter beschermd tegen geluidsoverlast. Deze installaties mogen namelijk niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. 

Nieuw: App voor kwaliteitscontroles IKB

4 maart 2021

Wie BRL-gecertificeerd is dient bewijs te leveren dat de kwaliteit van zijn processen en projecten in orde is. Daarvoor fungeert de systematiek van interne kwaliteitsbewaking (IKB). Het invullen van losse formulieren is ingeruild voor het bedienen van een app. Met de BRIS app, de bewijsverzamelapp die BRIS ontwikkelde om te werken conform de Wet kwaliteitsborging, kan ook de interne kwaliteitsbewaking worden uitgevoerd. Alle certificaathouders kunnen er mee werken en kloppen de hele gebouwschil nu digitaal in. 

Heijmans nu al klaar om te werken conform de Wkb

11 februari 2021

De Wkb is nog niet ingegaan, maar Heijmans is er klaar voor. Een landelijke interne stuurgroep werkte met werkgroepen tijdig de benodigde procesaanpassingen uit. Wat er is veranderd? “Nu leggen we vast dat wat we gemaakt hebben goed is. Dat waren we niet gewend.” BRIS interviewde directielid Arjan Geelen van Heijmans Vastgoed en directielid Arno Kleisterlee van Heijmans Woningbouw voor AannemerVak. Logisch, want de Wkb gaat het hele bedrijf aan. 

Bouwbedrijf Vrolijk digitaliseert kwaliteitssysteem

2 februari 2021

Met de digitalisering van zijn systemen en processen is Bouwbedrijf Vrolijk al geruime tijd bezig. Tegelijk wil het bedrijf het ook zo praktisch mogelijk houden, vertelt KAM-coördinator Edwin van Haperen. Zijn werkgever is al een jaar of vijf bezig het kwaliteitssysteem te digitaliseren. “Papier heeft geduld, we kunnen alles heel mooi opschrijven. Maar om het buiten ook te laten werken probeer ik het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Zodat het te begrijpen is én leuk om er mee te werken.”

Nieuwe BENG-eisen en actuele rekenmethode NTA 8800 in Bouwbesluit

5 januari 2021

Op 1 januari 2021 is een aantal Bouwbesluitwijzigingen in werking getreden. Ook de Regeling Bouwbesluit is gewijzigd. Met deze wijzigingen is een aanzienlijk aantal nieuwe normen aangewezen. In dit artikel licht BRIS de nieuwe BENG-eisen toe en de geactualiseerde rekenmethode voor de energieprestatie NTA 8800.

KiK-tool verlicht taken aannemer om kwaliteit te borgen

1 december 2020

Aannemers stellen hem nogal eens de vraag ‘kan ik onder de Wkb blijven werken met mijn eigen systemen?’ Het antwoord van KOMO-directeur Ton Jans is een volmondig: “Ja, daar hebben wij de KiK-tool juist op ontwikkeld.” Zijn organisatie ontwikkelde met onder meer BRIS de KiK-tool voor kwaliteitsborging waarvan de 2.0-versie op 1 december 2020 live is gegaan. De tool verlicht de nieuwe taken van de aannemer om de kwaliteit van bouwprojecten te borgen. Bastiaan Benz, directeur van BRIS: “En met de nieuwe app verzamelt iedere aannemer eenvoudig alle informatie op de bouwplaats.”