Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Nieuwe regels Bouwbesluit stimuleren energiebesparing

10 april 2020

Sinds 10 maart 2020 zijn nieuwe bouwregels van kracht om energie te besparen, het comfort in woningen te verbeteren en de energierekening te verlagen. Ze komen voort uit de tweede herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen. Het Bouwbesluit 2012 en de technische uitwerking ervan in de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn erop aangepast. BRISwarenhuis, BRISBouwbesluitonline en BRIStoets zijn ook bijgewerkt. Klanten van BRIStoets kunnen toetsen conform de laatste wijziging. Dit artikel highlight de belangrijkste wijzigingen.

De recente herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen EPBD III (Energy Performance of Buildings Directive) gaat onder andere over:

Bepalingen over systeemeisen voor technische bouwsystemen
Het documenteren van de energieprestatie van technische bouwsystemen
Zelfregulerende apparatuur voor het regelen van de temperatuur per kamer of zone
Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
Keuringen van verwarmings- en airconditioningsystemen
Gebouwautomatisering- en -controlesystemen
Met deze bepalingen zet de EU in op reductie van het fossiele energiegebruik in gebouwen, de implementatie ondersteunt het Klimaatakkoord. EPBD III is per 10 maart 2020 volledig doorgevoerd in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Aanvullende eisen bouwbesluit

De herziene EPBD III schrijft systeemeisen voor die de energieprestatie van technische bouwsystemen verbeteren. Deze gaan over de energieprestatie zelf, het adequaat dimensioneren, installeren en inregelen, en de instelbaarheid van technische bouwsystemen. Ze gelden voor bestaande en nieuwe gebouwen. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat eisen voor bestaande en nieuwe gebouwen op elkaar blijven aansluiten.

Ook zijn de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen herzien. De EPBD-keuring voor zowel verwarmings- als airconditioningssystemen is verplicht vanaf een nominaal vermogen van 70 kW. Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit systeem zelf ook gekeurd worden.

De zelfregulerende apparatuur moet automatisch de verwarmings- en koelingsoutput van de systemen voor ruimteverwarming en ruimtekoeling kunnen aanpassen op basis van wisselingen in de binnentemperatuur (thermostatisch) en eventuele andere parameters op basis van (handmatig) vooraf ingevoerde instellingen. 

Met de gewijzigde regelgeving is de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving verplicht geworden. Bij nieuwe gebouwen en bij gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd, mits ze een parkeergelegenheid hebben met meer dan tien parkeervakken. Dit stimuleert een bredere toepassing van elektrisch vervoer. Deze verplichting is nu vastgelegd in het Bouwbesluit en er moet bij de ontwikkeling van bouwplannen al rekening mee worden gehouden.

Weer volledig up to date

De wijziging van het Bouwbesluit is op 9 maart gepubliceerd, op 10 maart direct inwerking getreden en inmiddels al een aantal weken beschikbaar bij BRIS. BRISwarenhuis, BRISbouwbesluitonline en BRIStoets zijn inmiddels volledig bijgewerkt. Bouwplannen worden na 10 maart met een andere checklist worden getoetst, een bouwplantoetser toetst na deze wijziging meer of minder artikelen. Op 24 april is de Regeling Bouwbesluit met een aantal tekstpassages opnieuw gewijzigd en per 25 april inwerking getreden.