Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Bouwkwaliteit toetsen en borgen met BRIStoets

21 juni 2020

BRIS in gesprek met twee gebruikers van BRIStoets die - de een korter, de ander wat langer - werken met de webtool voor bouwplantoetsing. Hoe kijken ze aan tegen de veranderingen in de markt door de Wkb en de wijzigingen die ontstaan voor het toetsen van bouwplannen? Interview met Gerwin van Laar van de gemeente Amsterdam en Martijn Pestman van ingenieursbureau abtWassenaar.

Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is één van de voorlopers in het gebruik van BRIStoets binnen de gemeente, aldus senior adviseur Omgevingsvergunningen Gerwin van Laar. De gemeente heeft er in zo’n 5 jaar tijd ruim 1.900 aanvragen mee getoetst. Dat aantal verrast Van Laar in het geheel niet. “Alleen als stadsdeel ontvangen wij jaarlijks al zo’n 900 aanvragen. Er zijn 7 stadsdelen, dus in totaal wordt een aanzienlijk groter aantal vergunningen per jaar aangevraagd. Die zijn natuurlijk niet allemaal bouwgerelateerd.”

Toen Amsterdam met BRIStoets startte is intern afgesproken dat stadsdeel Nieuw-West hierin het voortouw zou nemen. Van Laar is er vanaf het begin bij betrokken, hij is vooral belast met het verdelen van de aanvragen onder de medewerkers en het toetsen van de grotere bouwplannen waarvan Nieuw-West er voldoende heeft. Voor met name de kleinere projecten gebruikt de gemeente eigen checklists die in BRIStoets zijn geïntegreerd. Voor de overige projecten maken zij gebruik van de landelijke checklist.

Over het gebruik van de tool voor bouwplantoetsing is hij erg te spreken, “de overgang van het oude naar het nieuwe BRIStoets was even wennen. Maar het is beter georganiseerd en inzichtelijker, dat werkt makkelijker, tot op detailniveau.” Voor toelichting en onderbouwing van het Bouwbesluit en bijvoorbeeld eerstelijns NEN-normen gebruikt de gemeente BRISwarenhuis, vertelt hij. Van daaruit is het heel eenvoudig schakelen met BRIStoets.

BRIStoets wordt belangrijk voor adviseurs

Op termijn zal BRIStoets van groter belang worden voor externe adviseurs dan voor de overheid, meent Gerwin van Laar. “Wij doen nu de aannemelijkheidstoets, maar niet met een 100% dekkingsgraad. Op het moment dat deze toetsing op de vrije markt terechtkomt zal de externe adviseur dit wel moeten kunnen aantonen. En daarbij kan BRIStoets goed van pas komen. Voor vergunningverleners zal het gebruik van BRIStoets daarom op termijn verminderen denkt hij, “hoewel er voorlopig zeker werk voor ons overblijft, bijvoorbeeld toetsing op brandveiligheid en toezicht en handhaving van het Bouwbesluit. Het is erg afhankelijk van hoe de nieuwe wetgeving verder wordt uitgewerkt. Sowieso duurt het nog wel een jaar of tien omdat de overgang geleidelijk gaat.”

Eén van de projecten die de gemeente toetste met BRIStoets is West Beat, ‘de ‘multifunctionele hub’ in Nieuw-West. Dit nieuwbouwproject bestaat uit circa 150 woningen. Op de begane grond komen plekken voor bijvoorbeeld een atelier, restaurant, of winkel. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor bewoners.

Gerwin van Laar, gemeente Amsterdam: “De overgang van het oude naar het nieuwe BRIStoets was even wennen. Maar het is beter georganiseerd en inzichtelijker, dat werkt makkelijker, tot op detailniveau.”

Strenge kwaliteitsborging verwacht

Net als iedereen in de markt vindt Van Laar dat de nieuwe wet- en regelgeving erg lang op zich laat wachten: “alles is nu weer met een jaar opgeschort.” En dat beaamt ook adviseur en projectleider Martijn Pestman van ingenieursbureau abtWassenaar uit Haren: “hopelijk treedt de Wkb snel in werking.” Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging zal het bureau BRIStoets mogelijk nog meer gaan inzetten, verwacht Pestman, de kwaliteitsborgers zullen kritisch zijn. “De private markt zal streng gaan toetsen verwachten wij, omdat zij op hun beurt ook weer getoetst worden met audits. Alle stukken die wij indienen moeten dus van goed niveau zijn.” Een belangrijke verandering is, aldus Martijn Pestman, dat strenger bouwtoezicht in handen ligt van de aannemer. Die moet bij oplevering aantonen dat hij aan alle eisen heeft voldaan. Dat betekent dat tijdens het werk meer kwaliteitscontroles nodig zijn. Dat is zeker een kans voor BRIStoets, vindt hij.

Splitsing tussen adviseren en toetsen

Als voorschot op de – soms nog onduidelijke – toekomst neemt abtWassenaar al wel stelling in. Martijn Pestman: “Wij gaan straks vooral aan de adviserende kant zitten en niet aan de toetsende, we willen niet twee petten opzetten. Nu voeren we een toets uit om te zien of alles in orde is voor de omgevingsvergunning. Dat zullen we blijven doen straks, maar de stukken beoordelen voor de daadwerkelijke aanvraag van de omgevingsvergunning als private bouwplantoetser zullen we niet gaan doen.”

Succesvolle toepassing BRIStoets: woontoren Vrydemalaan

Bij drie van Martijn’s projecten werkt hij momenteel met de tool voor bouwplantoetsing. Eén daarvan is Vrydemalaan, een nieuwbouw woontoren in Groningen met circa 250 studenteneenheden. “Bouwfysica, brandveiligheid, advisering over constructies; we hebben het hele traject met BRIStoets doorlopen. Er is een complete toets uitgevoerd om te bepalen of het gebouw aan alle eisen voldoet, of we alle stukken compleet hadden voor de aanvraag en of alles juist op de tekeningen is verwerkt. Na de indiening waren er een paar kleine opmerkingen. Dat is niet veel, dus we hebben het goed gedaan”, aldus Martijn Pestman.
Integraal adviesbureau abtWassenaar werkt nu net een jaar met BRIStoets. Er mee werken bevalt goed, er zijn voldoende mogelijkheden om op artikel-, afdelings- en lidniveau te toetsen. Dat goed gefilterd kan worden en er veel rapportagemogelijkheden zijn, vindt hij ook positief.

Martijn Pestman, abtWassenaar: “binnen een jaar hebben we de licentie van bristoets uitgebreid naar 10 projecten. Dat zegt wel iets over het succes ervan intern en ons vertrouwen erin.”

Koppeling BRIStoets met BRISwarenhuis waardevol

Er wijzigt zóveel in de wet- en regelgeving, zegt Pestman, dat ze een programma zochten dat alles faciliteert, ze werkten al met BRISwarenhuis. Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt tegenwoordig erg veel gevraagd: heel breed bouwkundig, of juist heel specifiek: afmetingen van verblijfsruimtes, of een gebouw integraal toegankelijk is. Tot de echt bouwfysische berekeningen zoals milieuprestaties, licht hij toe. Het ingenieursbureau schafte BRIStoets eerst voor één project aan. Pestman: “binnen een jaar hebben we de licentie uitgebreid naar 10 projecten. Dat zegt wel iets over het succes ervan intern en ons vertrouwen erin.”