Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Woonstudio Harderwijk

Kooij & Dekker 

Kooij & Dekker balanceert tussen bestaand en nieuw

Tiemco Dekker

Bij Kooij & Dekker ingenieursbureau uit Harderwijk draait alles om het vinden van optimale oplossingen voor bouwprojecten, bouwkundig én constructief. Met een team van 12 creatieve techneuten werkt het bureau gepassioneerd aan synergie in elk project. Mede-oprichter Tiemco Dekker vertelt over recente projecten en deelt inzichten over innovatieve aanpakken. Dat is soms balanceren tussen bestaand en nieuw, want “renovatie hoeft zeker niet altijd aan eisen van nieuwbouw te voldoen.”

Over het project van de nieuwbouw van Eilandhotel De Cocksdorp op Texel vertelt hij dat Kooij & Dekker de bouwkundige uitwerking inclusief de constructies deed. Het hotel met 50 kamers en 100 bedden komt op de plaats van het voormalige hotel en wordt momenteel tot de eerste verdieping opgebouwd. Dekker deelt een sleutelaspect van hun bijdrage: "er was een constructie met breedplaatvloeren voorzien, wij hebben dit gewijzigd naar kanaalplaatvloeren. Voortbouwend op het oorspronkelijke ontwerp van de architect, besparen deze technische aanpassingen zowel tijd als middelen.”

Innovatieve aanpak hotel Texel

De constructieve optimalisatie van het Eilandhotel Texel ging hand in hand met aanpassingen voor brandveiligheid, vertelt Tiemco. "Enkele brandcompartimenten hebben we veranderd, waardoor er naast andere aanpassingen een brandscheiding met brandwerende puien tussen de vide en de loge op de verdieping kon vervallen. Hierdoor hebben we een besparing kunnen realiseren en is meer openheid in het ontwerp aangebracht. De wijzigingen van brandcompratimenten zijn gecheckt door DGMR. In dit soort aanpassingen bewijzen wij echt onze meerwaarde.”

Eilandhotel Texel Kooij Dekker

Het bureau heeft het ontwerp bouwkundig verbeterd en de stukken aangeleverd voor de lopende vergunningsaanvraag. "Voor dit hotel hebben wij het materiaal van het Texelse Architectenburo Veeger geoptimaliseerd: bouwkundig uitwerken naar een complete set van uitvoeringstekeningen waarop de aannemer zijn prijs heeft gemaakt," licht Dekker toe. Dat maakt dat er achteraf weinig verrassingen te verwachten zijn, een groot voordeel voor een complex project als dit.

Natuurinclusief bouwen in Ermelo

Voor Kooij & Dekker vertegenwoordigt het project van twee nieuwe sportzalen in Ermelo een sprong voorwaarts in, naast energieneutraal, ook natuurinclusief bouwen. "Het ontwerp en de bouw houden rekening met de lokale flora en fauna, dat is uniek. Vanuit een ecologisch rapport is gekeken naar wat gedaan kan worden voor bijvoorbeeld de marter, vleermuis en insecten," vertelt Dekker. Door het integreren van vleermuiskasten, een marterverblijf en het aanplanten van inheemse struiken, kan een bouwproject bijdragen aan biodiversiteit. En om het gebouw heen komt er een strook die slechts één keer per jaar wordt gemaaid zodat beestjes er kunnen nestelen. Dekker benadrukt de rol van de gemeente Ermelo in dit proces: "Omdat zij ook de opdrachtgever is van dit project, is het logisch dat de gemeente zichzelf als voorloper van deze methodiek en ingestoken beleid hiertoe verplicht. Ook om het goede voorbeeld te geven."

Sportzaal Ermelo

Pragmatische aanpak renovatie

Tiemco Dekker staat een pragmatische benadering bij renovatieprojecten voor, die onderscheid maakt tussen de eisen voor bestaande bouw en die voor nieuwbouw. "Vaak wordt door elkaar gehaald dat renovatie van bestaand niet per se aan nieuwbouweisen hoeft te voldoen. Wanneer de brandscheiding bijvoorbeeld intact blijft, kunnen kleine aanpassingen zoals het repareren van gaten door voormalige leidingdoorvoeren, voldoende zijn om te voldoen aan de eisen," legt hij uit. Tiemco verduidelijkt dat de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in sommige gevallen dan op 30 minuten kan blijven, in plaats van de 60 minuten die voor nieuwbouw gelden.

Woonstudio Harderwijk Kooij & Dekker

Drie woonstudio’s Bongerdsteeg Binnenstad Harderwijk nieuw in bestaande horeca ruimte gerealiseerd.

Dat onderstreept het belang van maatwerk en de noodzaak om elk project individueel te beoordelen. "Natuurlijk moet het veilig zijn. Maar je moet inspelen op wat bestaand is, wat de bestaande eisen zijn en wat er dan geldt voor de verbouwing. Dit is wettelijk voor elk aspect verschillend, denk aan onderdelen als ventilatie of brandveiligheid" voegt Dekker toe. “Het is vaak de kunst om andersom te denken: hoe kunnen we de verbouwing toch voor elkaar krijgen zonder dat deze aan zware nieuwbouweisen moet voldoen?" Flexibiliteit is dus te allen tijde noodzakelijk, niet in het minst om de wensen of het budget van de opdrachtgever te respecteren.

Tiemco Dekker   Kooij Dekker

“Het moet over bouwen blijven gaan”

Kijkend naar de toekomst ziet Dekker dat de hoeveelheid vereiste administratie, documentatie en rapporten toeneemt. Terwijl behoud van focus op de essentie van bouwen essentieel is, "moeten we zorgen dat de kwaliteit van bouwen niet ondergesneeuwd raakt door administratieve processen," zegt hij over die uitdaging. “Door de Wet kwaliteitsborging moeten we bewijzen dat wat is voorgeschreven ook in het werk aangetoond aanwezig is. Laten we ervoor zorgen dat goed detailleren niet op de achtergrond raakt, het moet over bouwen blijven gaan.”
In ieder geval helpt het gebruik van BRISwarenhuis Kooij&Dekker al sinds 2004 optimaal met de meest actuele regelgeving te werken. “Eigenlijk iedereen die bouwkundig en constructief werkt bij Kooij & Dekker gebruikt het en dat zijn tien mensen. In het verleden hadden we fysieke mappen, updates moest je los invoegen. Nu alles digitaal is, is het altijd voor elkaar en weet je dat je de laatste regelgeving bij de hand hebt. Op internet staat veel, maar je weet nooit zeker of je het laatste te pakken hebt.”