Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Postkantoor Bussermerstraat Hilversum

Bargmann & Van Ek Bouwconsulting

Kwaliteitsborger wil snel navigeren door bouwwetgeving

Yiotti Toumazatos

Met de inwerkingtreding van de Wkb nemen kwaliteitsborgers de taken van gemeentes over voor projecten in gevolgklasse 1. Zij moeten plan- en risicobeoordeling en een borgingsplan opstellen en gebruiken daarvoor een breed scala aan normen. Bargmann & Van Ek Bouwconsulting is sinds eind 2022 als kwaliteitsborger gecertificeerd voor de BRL 5019. Voor toetsingen op het gebied van onder meer brandveiligheid, installatie, bouwfysica en bouwplaatscontrole, heeft het bureau toegang tot eerstelijns NEN-normen via BRISwarenhuis, vertelt bedrijfsleider Yiotti Toumazatos. Want als kwaliteitsborger wil je snel kunnen navigeren door bouwwetgeving.

Bargmann & Van Ek Bouwconsulting uit Almere is gespecialiseerd in bouwkundig en installatietechnisch advies en begeleiding. Gestart in 1999 werken ze nu met 27 medewerkers voor woningcorporaties, vastgoedbedrijven, gemeentes, zorginstellingen, VvE’s en aannemers. In de woningbouw en utiliteitsbouw en voornamelijk in de Randstad. Het adviesbureau richt zich op het ontwerpen, managen, begeleiden en adviseren bij nieuwbouw, transformatie, renovatie, onderhoud en verduurzamingsprojecten.

"We hebben eerste lijns-normen nodig die aansluiten op de Wkb-certificering en we gebruiken de normen ook voor het advieswerk dat we doen,” vertelt bedrijfsleider Yiotti Toumazatos. Als voorbeeld daarvan noemt hij onderzoek voor woningcorporaties naar brandveiligheid en controleberekeningen voor de ventilatie in bestaande woningen. Daaruit komt soms overduidelijk naar voren dat er tijdens het ontwerp of de bouw fouten zijn gemaakt. Relevant dus om snel toegang te hebben tot actuele wet- en regelgeving. Voor kwaliteitsborging in de bouw is dat essentieel.

Geen onderhoud zonder te verduurzamen

"Op dit moment doet geen enkele woningcorporatie nog onderhoud zonder te verduurzamen,” weet Toumazatos. "Wij hebben een aantal collega's die EPA-adviseur zijn. Zij zijn vaak ook bouwkundig onderlegd en combineren inspecties met energieberekeningen. Ze rekenen gegevens energetisch door en laten er simulaties op los, label A is tegenwoordig wel de doelstelling. Zij maken dan de afweging in relatie tot de meerjarenonderhoudsplanning of het bijvoorbeeld verstandig is buiten of binnen te isoleren, of dat kozijnen of dakpannen kunnen worden vervangen. Met altijd de afweging: is het kapitaalvernietiging of is het verstandig juist wel aan de slag te gaan? En zo ja, wat dan wanneer aan de beurt is om aan te pakken.”

Postkantoor Bussermerstraat Hilversum kl

Een van de projecten waarbij het bedrijf energetisch adviseerde en kwaliteitscontroles verzorgde was bij de transformatie van het voormalig postkantoor aan de Bussumerstraat te Hilversum voor de Alliantie Ontwikkeling. In de 70-er jaren waren er al woningen in gerealiseerd. Het pand is gestript tot op het oude casco uit 1915 en er worden 24 appartementen gerealiseerd.

Toezicht blijft essentieel

Bargmann & Van Ek Bouwconsulting heeft ook toezichthouders op projecten lopen die al gecertificeerd zijn als kwaliteitsborger. Ze hebben scherp oog voor detail. Toumazatos: "zij ontdekken onder andere fouten in bouwprojecten, zoals verkeerde interpretaties van doorvalhoogtes. Dat had al in de ontwerpfase vastgesteld moeten worden.” Hun toezicht is dus essentieel, vooral in de nieuwbouw. Niet alleen om het eindproduct completer te maken, maar ook voor het versterken van de samenwerking met aannemers, vindt hij. Met de verschuiving van taken van de gemeente naar de kwaliteitsborger, verandert dus ook de manier waarop bouwtoezicht wordt uitgevoerd.

Brandveiligheid blijft een vast aandachtspunt, meent Yiotti Toumazatos, “die voorzieningen hebben onze speciale aandacht, vooral als het gaat om het correct toepassen van materialen zoals pur of brandwerende kit. Vaak wordt daarbij namelijk niet nauwkeurig genoeg gekeken hoe ze getest zijn en waar je ze mag toepassen. Onze opzichters moeten daar vaak op sturen.”

Vier pijlers expertise

Het portfolio van Bargmann & Van Ek Bouwconsulting beslaat vier kerngebieden. Het projectmanagement omvat technische werkomschrijvingen en bouwkostenadvies. In vastgoedmanagement focussen ze op meerjarenonderhoudsplannen en brandveiligheidsonderzoeken. Hun expertise in projectontwikkeling beheert nieuwbouwprojecten van begin tot eind, terwijl de pijler energie en duurzaamheid zich richt op energielabels en duurzaamheidsadviezen. Toumazatos kijkt optimistisch naar de toekomst want met hun aanpak, expertise en hulpmiddelen zoals BRISwarenhuis, zijn ze uitstekend uitgerust om de uitdagingen in de bouw aan te gaan.