Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Lucassen Bouwconstructies Bataafse Kamp Hengelo

Lucassen Bouwconstructies

Transformatie gebouwen geeft nieuwe technische uitdagingen

Dinant Groot Bramel

Lucassen Bouwconstructies uit Hengelo is een raadgevend ingenieursbureau met een specialisatie in constructie. Het Twentse bedrijf is niet alleen een regionale speler, maar heeft nieuwbouw- en renovatieprojecten door heel Nederland. De functieverandering van gebouwen in de circulaire economie is de rode draad in het gesprek met algemeen directeur Dinant Groot Bramel. BRISwarenhuis is onmisbaar voor de projecten van het bedrijf.

Nieuwe functies voor bestaande gebouwen is een actuele trend in bouwend Nederland. De transformatie geeft nieuwe technische uitdagingen. En die gaat Lucassen graag aan zegt Groot Bramel. “Voor ons ligt de uitdaging in bestaande constructies aanpassen aan moderne eisen.” Dit vereist diepgaand inzicht en innovatieve oplossingen. Recent rondde het bureau een aantal projecten af die hij graag toelicht.

Lucassen Bouwconstructies Bataafse Kamp Hengelo

Tackelen van constructieve uitdagingen

Een project in Hengelo illustreert de expertise. "We stonden voor de uitdaging om het schoolgebouw de Bataafse Kamp geschikt te maken voor appartementen. Het gebouw is met een extra verdieping opgetopt. Dit vroeg niet alleen creativiteit maar ook veel technische kennis," vertelt Dinant Groot Bramel. "Het gebouw had vloeren van slechts 12 cm dik, die niet voldeden aan de geluidseisen. De oplossing was om extra massa op de vloeren te plaatsen. Hiervoor moesten de vloeren wel geschikt gemaakt worden voor deze extra belasting, zonder het karakter van het gebouw aan te tasten." Daarvoor is een constructie toegevoegd die de vloer extra ondersteunt. Ook de diverse uitbreidingen met balkons en galerijen bleken een pittige uitdaging.

Lucassen Bouwconstructies Bataafse Kamp

Groot Bramel vervolgt: "Deze transformatie illustreert de complexiteit van veel renovatieprojecten. Nieuwe eisen zijn vaak strenger dan de oorspronkelijke, vooral als gebouwen van functie veranderen." Hij legt uit dat de aanpassing van een schoolgebouw naar een appartementencomplex hogere eisen met zich meebrengt, vooral op het gebied van geluidsisolatie. “Daarom werken we altijd nauw samen met opdrachtgevers en architecten, om oplossingen te vinden die zowel economisch haalbaar als duurzaam zijn."

Transformatie Stadsmaten Ziekenhuis Enschede

Een ander uitdagend project is de transformatie van het Stadsmaten Ziekenhuis in Enschede naar een multifunctioneel gebouw. Een groot deel van het vroegere ziekenhuis is al in gebruik als stadscampus Connect-U, met woningen voor studenten en met ruimtes voor diverse bedrijfsactiviteiten. Een deel van de transformatie is nog in uitvoering. Dinant Groot Bramel licht toe: "hier moesten we de bestaande draagconstructies nauwkeurig in beeld brengen en narekenen. We stonden voor de complexe taak om de oudere constructies niet alleen te behouden, maar ook te upgraden voor toekomstige functies." Het team van Lucassen Bouwconstructies moest creatief zijn in het bedenken van oplossingen, zoals het versterken van bestaande constructies of het integreren van extra staalconstructies. "Het gaat erom het gebouw zodanig aan te passen dat het voldoet aan de nieuwe constructie-eisen, terwijl het betaalbaar en technisch haalbaar blijft."

Lucassen Bouwconstructies zkh Enschede

Vooroplopen met circulaire projecten

Ook in de trend van toekomstgericht bouwen gaat Luccassen Bouwconstructies mee, het bureau is al zeer actief met circulaire bouwprojecten zoals het project Stroinkslanden voor woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. "We zijn bezig met het ontwikkelen van zeven circulaire woningen, waarbij we bestaande eengezinswoningen tot de fundering en begane grond slopen om vervolgens tweelaagse woningen terug te plaatsen, met hergebruik van materialen zoals hout en staal," vertelt Groot Bramel. Deze werkwijze vereist inzicht in hoe bestaande funderingen aangepast kunnen worden voor extra bouwlagen en slim gebruik van lichte materialen.

De nieuwe manier van bouwen

De circulaire aanpak introduceert een nieuwe manier van werken voor Lucassen Bouwconstructies. "Werken met beschikbaar materiaal brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Soms moeten we op het laatste moment aanpassingen in onze berekeningen maken, afhankelijk van de beschikbare kwaliteit en eigenschappen van het materiaal." De overstap naar circulaire bouw brengt een spanningsveld met zich mee, vooral wat betreft kosten en duurzaamheid. "Er wordt vaak gedacht dat hergebruikte materialen goedkoper zijn, maar dit is niet altijd het geval. Hergebruik van hout betekent bijvoorbeeld dat we onbekende eigenschappen moeten onderzoeken en het materiaal soms moeten aanpassen.”

Circulaire woningen zijn op dit moment erg duur, daar moet echt anders naar gekeken worden, vindt Dinant Groot Bramel. Hij pleit voor de toepassing van het Materialenpaspoort voor alle nieuwe bouwwerken, zodat bij toekomstige sloop of herbestemming de eigenschappen van de gebruikte materialen duidelijk zijn. “Het paspoort is essentieel voor een toekomst waarin circulair bouwen de norm wordt. Ik vind dat de overheid het verplicht moet stellen.”

"BRISwarenhuis onmisbaar gereedschap"

De samenwerking van Lucassen Bouwconstructies met BRIS is een constante factor die bijdraagt aan het succes van het bureau. "Sinds 2008 gebruiken we het Startpakket Constructeur van BRISwarenhuis en vooral de NEN8700, daarin staat het meeste dat we nodig hebben", zegt Groot Bramel. "BRISwarenhuis is echt onmisbaar voor ons. Omdat het digitaal is, is elke wijziging in de voorschriften direct beschikbaar. We werken nu altijd met de meest accurate gegevens. Iedereen binnen ons kantoor gebruikt het, behalve de administratie."

Lucassen Bouwconstructies Dinant Groot Bramel

Over Lucassen Bouwconstructies

Het 25-man sterke team van Lucassen Bouwconstructies bestaat uit ervaren vaktechnici en enthousiaste nieuwkomers. Het bureau blijft innoveren en zich aanpassen aan nieuwe eisen en nieuwe technische uitdagingen, met een focus op duurzaamheid en economische haalbaarheid. "Onze visie is helder," besluit Groot Bramel. "We willen bouwen aan een duurzame toekomst, waarbij kwaliteit en innovatie hand in hand gaan." Met deze mindset is zijn bedrijf klaar om de gebouwen van morgen en overmorgen te realiseren.