Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Gemeente Heerlen

"BRISwarenhuis voorkomt papieren rompslomp"

Bart de Jong

Naast het actuele Bouwbesluit kunnen met BRISwarenhuis ook eerdere versies worden geraadpleegd. Case manager omgevingsrecht Bart de Jong benut regelmatig die mogelijkheid en heeft daarbij niet de uitgebreide papieren administratie.

Het bureau Vergunningen van de gemeente Heerlen toetst alle ingediende aanvragen voor omgevingsvergunningen. “Daarbij kijken we of de aanvraag voldoet aan de vereiste wettelijke kaders en past binnen het bestemmingsplan. Ook kijken we naar de volledigheid en onderlinge samenhang van de stukken. We vragen advies bij de welstandscommissie en laten reacties van omwonenden meewegen. Het is een proces waarbij we BRIStoets gebruiken en veelvuldig BRISwarenhuis raadplegen.”

Eenvoudig navigeren

In BRISwarenhuis vindt de gebruiker meer dan alleen de wet- en regelgeving. Het programma geeft ook toegang tot alle bijkomende normen en publicaties. “Dat vind ik heel nuttig. De koppeling tussen de wet- en regelgeving en andere praktische documenten, maakt dat je alles snel kunt vinden. Het programma bevat tevens een zoekfunctie waarmee je eenvoudig kunt navigeren. Teksten in BRIStoets die je eerder hebt geschreven om een beslissing toe te lichten, kun je geheel of soms gedeeltelijk hergebruiken. Als je lang met het programma werkt, heb je steeds meer content. Zo kun je het werk dus in minder tijd doen.”

BRISwarenhuis vervangt klapper

In BRISwarenhuis worden direct alle voorkomende veranderingen in de wet- en regelgeving verwerkt. Zo beschikt de gebruiker altijd over de juiste informatie. “Voor ons als gemeente Heerlen is dat een groot voordeel. We kunnen er op vertrouwen dat wat in BRISwarenhuis staat, ook echt geldt. Voordat ik het programma gebruikte, was dat wel anders. Ik had een klapper met blaadjes, waarop alle wetten en normen werden uitgelegd. Bij wijzigingen kreeg ik nieuwe blaadjes om de oude te vervangen. Helemaal betrouwbaar was dat niet. Maar ronduit problematisch was het raadplegen van de oude wetgeving. We krijgen regelmatig vragen over eerder verleende vergunningen. Dan wil ik de vorige versie van het Bouwbesluit bekijken, zonder door een stapel blaadjes heen te moeten worstelen. BRISwarenhuis voorkomt die papieren rompslomp.”