Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

KiK-tool versterkt uniformiteit in kwaliteitsborging

17 september 2020

Begin oktober 2020 lanceert KiK-KOMO de vernieuwde KiK-tool, het digitale instrument om te voldoen aan de Wkb. Aan de versie ‘2.0’ is dit jaar hard gewerkt om verbeteringen en nieuwe functionaliteiten toe te voegen. BRIS is zeer nauw betrokken bij de KiK-tool, vertelt Lars Kiebert van KiK, “wij maken dankbaar gebruik van de kennis van BRIS.”

De KiK-tool is een onderdeel van KiK, op dit moment één van de vier door BZK toegelaten instrumenten om straks te voldoen aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). KiK staat voor KOMO instrument Kwaliteitsborging en maakt het mogelijk om wet- en regelgeving in de bouw- en infrasector maar ook andere private kwaliteitseisen te borgen. Alle partijen in de bouwketen kunnen met KiK werken; het is geschikt voor alle gevolgklassen.

Vergeleken met de andere beschikbare instrumenten springt vooral in het oog dat de KiK-tool gekoppeld is aan het Bouwbesluit en dat het proces van risicobeoordeling zichtbaar is voor iedereen die er mee werkt, inclusief meeleesfunctie voor gemeenten. Verbinding met het Bouwbesluit is mogelijk dankzij BRIS; wij leveren de software voor de KiK-tool en faciliteren het platform.

Online tooling

We spreken met operationeel manager Lars Kiebert van KiK over de ontwikkeling, de achtergrond en de plannen. De KiK-tool 1.0 werd in eigen huis ontwikkeld door eerst KOMO en later de stichting KiK, aldus Kiebert, “vanuit de basis hoe wij met kwaliteitsborging om willen gaan, in relatie tot de wetgeving en in combinatie met onze eigen visie. Van de toelatingscommissie kregen we er akkoord op.”

Het gesprek met BRIS startte voor de doorontwikkeling naar de nieuwe versie, zegt hij, “wij hebben de kennis over wat we ermee willen doen. BRIS levert de software en het platform met licentiestructuren en rechtenvormen die nodig zijn voor online tooling. De uitontwikkeling tot het product doen we samen.” Kiebert is over de samenwerking zeer te spreken: “BRIS is met ontwikkelen van online tooling voor kwaliteitsborging meer ervaren, daar maken wij dankbaar gebruik van.”

Processtappen zichtbaar

De doorontwikkeling betreft onder andere inhoudelijke aanpassingen. De belangrijkste - die fors bijdraagt aan de toegevoegde waarde van de KiK-tool - is dat bij het opstellen van de risicobeoordeling van een project ook de kans van het optreden van een risico, de grootte én de gevolgen ervan wordt ingeschat. Dit ligt ten grondslag aan gesprekken met kwaliteitsborgers die al met de 1.0-versie werken, de dialoog met de toelatingscommissie en andere betrokken partijen, aldus Kiebert. De KiK-tool versterkt de kansen om de uniformiteit in kwaliteitsborging te vergroten: “eerst werden vooral risico’s benoemd, met de 2.0 gaan we een stap verder. We willen ook zichtbaar maken wat je allemaal aan het doen bent als je er mee werkt. Die stappen maken we zichtbaar in het proces."

Kiebert: "We hebben de landelijke toetsmatrix bijvoorbeeld gekoppeld aan de zes toezichtsniveaus. Hierdoor kunnen we de verwachte impact op de matrix plotten en hoef je zelf alleen nog de kans in te schatten. Kwaliteitsverklaringen afgegeven op producten of processen wegen mee in de risicobeoordeling van je project. Zo is beter te zien wat de beoordeling van het risico is, voor de gemeente en voor de aannemer. En zo worden zaken bespreekbaar en dat is goed. Uiteindelijk zal het zelfs zo zijn dat alle data die we vergaren gaan bijdragen aan de verwachtingen van risico’s en kwaliteitsborging.”

BRIStoets en KiK

Binnen de KiK-tool verzorgt BRIS de softwarematige invulling, het platform van BRIS is er de motor in. Op dit platform kunnen de kwaliteitsborger en alle betrokken partijen samenwerken. Onder de motorkap is de KiK-tool aangesloten op BRIStoets, de webtool voor bouwplantoetsing van BRIS. Naast de bouwplantoets is de KiK-tool als een module op het platform beschikbaar. 
Iedereen die bij het bouwproces is betrokken kan met dit online systeem werken en informatie aanleveren die nodig is om te voldoen aan de eisen van KiK én de wetgever.

Controle met het Bouwbesluit

Wat de waarde van de KiK-tool ook vergroot is dat het een digitaal instrument is dat de gebruiker door een proces stuurt met toetsing aan de eisen in het Bouwbesluit. “Ons is gebleken dat kwaliteitsborgers die nu andere instrumenten gebruiken óók interesse hebben in de KiK-tool omdat het veel functionaliteiten heeft. Ze moeten namelijk rapporten maken van de risicobeoordeling en het borgingsplan en daarvoor met partijen samenwerken. Met name dat faciliteren wij. Met een licentie op de KiK-tool kunnen ze met ons systeem risico’s gaan beoordelen en er toch mee werken zoals ze willen. Volgens onze systematiek controleer je aan de hand van het Bouwbesluit, maar als andere instrumenten hun eigen controlelijst hebben kan deze zeker worden gebruikt.” licht Kiebert toe.
 
Kiebert ziet de KiK-tool als een platform dat gebruikt kan worden voor kwaliteitsborging door alle partijen. “De architect kan er al vroeg gebruik van maken in de ontwerpfase, de aannemer kan makkelijk materiaal aanleveren en automatisch een consumentendossier genereren en de kwaliteitsborger kan snel zijn rapportages maken.” Het werk van alle partijen komt erin bij elkaar zodat je aan het eind eenvoudig met een druk op de knop alle wettelijke rapportages eruit haalt. De kwaliteitsborger is degene die aan het eind van het project akkoord geeft voor de kwaliteitsborging. Maar hij doet niet al het werk alleen, vertelt Kiebert, “de werkzaamheden kunnen flexibel worden ingericht, naar de behoefte van het project.”

Lancering KiK-tool oktober 2020

De interne oplevering van de nieuwe KiK-tool is medio september. Na 2 weken testen volgt de lancering op 6 oktober met alle partijen die vanaf het begin hebben meegedaan, waaronder de  kwaliteitsborgers die er al mee werken. “Daarna gaan we een maand of 2-3 proefdraaien en dan maken we de verdere ontwikkelagenda,” besluit Lars Kiebert van KiK.

Wil je meetesten? Meld je dan aan via verkoop@bris.nl en maak kans op een eerste proef met de nieuwe KiK-tool. Je krijgt toegang mits er voldoende plaats is.

Meer informatie over KiK en de wkb

Dossier Wkb (website BRIS)
Website KiK-KOMO
KiK-tool verlicht taken aannemer om kwaliteit te borgen (nieuws BRIS)
Bouwrisico’s vastleggen en managen met vernieuwde KiK-tool (nieuws BRIS)