Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Veiliger cv-ketels reden wijziging Bouwbesluit in 2020

23 juni 2020

Na de zomer zijn nieuwe regels van kracht in het Bouwbesluit 2012. De geplande invoering per 1 juli is uitgesteld. Dat nog aan het Bouwbesluit wordt gesleuteld heeft onder andere te maken met uitstel van de Wet kwaliteitsborging en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De belangrijkste update is de herziening van de verplichte certificering van het werk aan gasverbrandingsinstallaties (cv-ketels). 

Het uitstel is op 29 juni bekendgemaakt. Redenen zijn dat het advies van de Raad van State op zich laat wachten en de reacties op de internetconsultatie geeft de ambtenaren meer werk dan verwacht. 

Verplichte certificering van installateurs moet cv-ketels veiliger maken en het aantal koolmonoxideslachtoffers drastisch verminderen. Het aantal doden (ca. 10 per jaar) en jaarlijks honderden gewonden is in werkelijkheid waarschijnlijk hoger omdat symptomen niet worden herkend. Ongevallen worden meestal veroorzaakt doordat installateurs hun werk niet goed doen, onderzocht de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Met haar wetsvoorstel voert minister Ollongren de OVV-aanbeveling van verplichte certificering door.

Certificering werk gasverbrandingsinstallaties

De wijziging door de introductie van een stelsel van certificering voor werk aan gasverbrandingsinstallaties heeft geleid tot de nieuwe paragraaf ‘Certificering werkzaamheden aan verbrandingstoestellen in verband met koolmonoxide’, met 9 nieuwe artikelen die de gebruiker in BRISwarenhuis kan nalezen.
Momenteel werkt BRIS aan specifieke ondersteuning op dit vakgebied. Met ISSO zijn er gespreken checklijsten voor gastoestellen samen te stellen.

Meer lezen over de verplichte certificering van installateurs op de site van de Tweede Kamer.

Veiligheidsmaatregelen aanbrengen PUR-schuim

Het Bouwbesluit is per 1 juli wel gewijzigd om de veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering van bouwprojecten te verbeteren. Doel is onder meer de prestatie-eisen van het brand- en rookgedrag van kabels te verbeteren, op EU-niveau. Het betreft wijzigingen in 9 artikelen. 
Ook zijn veiligheidsmaatregelen van kracht geworden voor het aanbrengen van gespoten PUR-schuim. Hiervoor is een nieuw artikel toegevoegd.