Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
omgevingswet

Nieuwe Omgevingswet gaat definitief in op 1 januari 2024

14 maart 2023

De Eerste Kamer stemde op 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Dat moment werd vooral door ict-problemen vijf keer uitgesteld. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en voegt 26 wetten samen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat per die datum het Bouwbesluit vervangen en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt dan ook in werking.

Het omgevingsrecht in 26 verschillende wetten is nu gebundeld in de Omgevingswet, met als doel procedures aanzienlijk te vereenvoudigen en te versnellen. Er hoort één digitaal loket bij waarin iedereen snel kan zien wat er mogelijk is en wat niet. In 2016 ging de Eerste Kamer met de nieuwe wet al akkoord, maar de reden voor het vorige uitstel in oktober 2023 waren opnieuw de ict-problemen. De techniek werkt nu, maar minister De Jonge vindt het verstandiger de wet pas te laten ingaan op 1 januari 2024, om er zeker van te zijn dat er straks niets misgaat.

Over het DSO

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. De eindgebruiker ervaart het als één digitaal loket, terwijl het een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures is. Bij het DSO kunnen consumenten en bedrijven checken welke regels van toepassing zijn en of het aanvragen van een vergunning nodig is.

Over de Omgevingswet

De Omgevingswet is bedoeld om aanpassingen in de ruimtelijke ordening simpeler en sneller te maken, zoals bij het verlenen van bouwvergunningen voor woonwijken, winkelcentra, bedrijventerreinen of de aanleg van wegen. In totaal worden 26 wetten op het gebied water, bodem, lucht, natuur, infrastructuur en gebouwen samengevoegd. Ongeveer 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. De Omgevingswet en het digitale stelsel vergemakkelijken integrale besluitvorming met minder regeldruk.

omgevingswet

Over Wkb en Bbl

Als de Omgevingswet in werking treedt verandert er veel in de bouw. Met diverse keren uitstel van de Omgevingswet werd – vanwege hun onderlinge relatie – ook de start van de Wet kwaliteitsborging een aantal keren uitgesteld. Met de Wkb verschuift het toezicht voor eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1) en de toets op de technische bouwkwaliteit naar een private kwaliteitsborger.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een van de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet en vervangt vanaf 2024 het Bouwbesluit 2012 en de Woningwet.

Op bblonline.nl kun je alvast inzien wat er verandert als de Omgevingswet inwerking treedt.