Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Nieuwe BENG-eisen en actuele rekenmethode NTA 8800 in Bouwbesluit

5 januari 2021

Op 1 januari 2021 is een aantal Bouwbesluitwijzigingen in werking getreden. Ook de Regeling Bouwbesluit is gewijzigd. Met deze wijzigingen is een aanzienlijk aantal nieuwe normen aangewezen. In dit artikel licht BRIS de nieuwe BENG-eisen toe en de geactualiseerde rekenmethode voor de energieprestatie NTA 8800.

Vanaf 2021 is een nieuw bouwwerk bijna energieneutraal. Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw moeten nu voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Het geldt voor woningbouw en utiliteitsbouw. Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte (BENG 1), het fossiele energiegebruik (BENG 2) en aan het percentage opwekking van hernieuwbare energie ten opzichte van de energiebehoefte van nieuwe gebouwen (BENG 3). Deze eisen zijn gebaseerd op de Trias Energetica, de driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. 
Bovendien geldt een eis aan de maximale temperatuuroverschrijding in de maand juli (TO-juli). Deze toets geeft een indicatie over het te verwachten zomercomfort. 

De BENG-eisen vervangen de huidige EPC die volgens de NEN 7120 werd bepaald. De energieprestatie van gebouwen moet voldoen aan de BENG-eisen en de TO-juli en bepaald worden met de NTA 8800.
Meer lezen over de BENG-eisen op https://rvo.nl/beng 

Actuele rekenmethode NTA 8800

Tot voor kort waren er verschillende methoden voor het vaststellen van de energieprestatie van bestaande en nieuwbouw woningen, bestaande utiliteitsbouw en nieuwbouw utiliteitsbouw. Met de NTA 8800 is er één bepalingsmethode gekomen om de energieprestatie van alle gebouwen te bepalen waarmee men aantoont aan de BENG-eisen te voldoen. De actuele versie NTA 8800:2020+A1:2020 is in werking getreden op 1 januari 2021.

Vanaf die datum wordt er voor bestaande gebouwen ook het nieuwe energielabel mee vastgesteld. De energieprestatievergoeding wordt voortaan niet meer op basis van de energie-index, maar op basis van het nieuwe energielabel bepaald. Volgens de Regeling energieprestatie gebouwen mag dit label alleen door BRL 9500 gecertificeerde adviseurs worden afgegeven.

In de nieuwe NTA 8800:2020+A1 zijn de meeste wijzigingen gemarkeerd met de aanduiding ‘A1’. Dit geldt niet voor alle wijzigingen. Bijlage P is bijvoorbeeld een geheel nieuwe bijlage die is afgeleid van de NEN 7125 waarin de gebiedsmaatregelen voor de berekening van de EPC volgens de NEN 7120 waren aangegeven. 

Er is naar gestreefd om in NTA 8800 minimaal de technieken op te nemen als die in de vervangen NEN 7120 en NEN 1068. Als criteria voor selectie van een onderwerp in deze NTA is onder meer gehanteerd dat de techniek voldoende marktrijp en toegepast moet zijn en dat toepassing van de techniek bewezen aanmerkelijke besparingen levert.
Meer over de NTA 8800 en het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen op de overheidssite: https://www.gebouwenergieprestatie.nl/

Geluidseisen warmtepompen en airco’s

In het Bouwbesluit 2012 worden nieuwe geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte of koude opwekking. Het gaat om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze eisen zouden op 1 januari in werking treden, maar zijn uitgesteld naar 1 april 2021.

BRISwarenhuis en BRIStoets

Alle Bouwbesluitwijzigingen zijn verwerkt in BRISwarenhuis. Bij het aanmaken van een nieuw project in BRIStoets filter je het Bouwbesluit conform de laatst geldende eisen. 

Inloggen in BRISwarenhuis en meer lezen: