Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Nieuw: App voor kwaliteitscontroles IKB

4 maart 2021

Wie BRL-gecertificeerd is dient bewijs te leveren dat de kwaliteit van zijn processen en projecten in orde is. Daarvoor fungeert de systematiek van interne kwaliteitsbewaking (IKB). Het invullen van losse formulieren is ingeruild voor het bedienen van een app. Met de BRIS app, de bewijsverzamelapp die BRIS ontwikkelde om te werken conform de Wet kwaliteitsborging, kan ook de interne kwaliteitsbewaking worden uitgevoerd. Alle certificaathouders kunnen er mee werken en kloppen de hele gebouwschil nu digitaal in. 

De bewijsverzamelapp die BRIS ontwikkelde om bewijslast te verzamelen voor de Wkb - kortweg: BRIS app - wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten om de IKB-lijsten te ontsluiten. Groot voordeel van deze werkwijze is dat hij eenvoudig is en dat de IKB-lijsten digitaal op een centrale plaats bewaard worden.

Een certificaathouder moet op schrift zetten op welke wijze hij de kwaliteitszorg in het bedrijf regelt en de bouwkwaliteit borgt. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het proces, voor de interne kwaliteitsbewaking én voor het eindresultaat. Zo moet zijn systeem informatie bevatten over de organisatiestructuur, over beheersing van documentatie, van werkzaamheden en van tekortkomingen, over kwaliteitscontrole en identificatie van uitgevoerde werken. 
Een certificatie-instelling als SKG-IKOB gaat na of de interne kwaliteitsbewaking voldoet aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn en of men het proces en de controles correct uitvoert. De certificaathouder wordt er periodiek op gecontroleerd.

IKB doen met telefoon

Op papier goed geregeld, maar menig praktijk blijkt weerbarstig. Het IKB-formulier ligt in de bus van de voorman en raakt kwijt. Of: het ligt in een andere bus die elders is. Veel (onder)aannemers startten zelf met opnames met de iPad. Helaas is de iPad heel vaak leeg.

Het apparaat dat altijd opgeladen is, is de mobiele telefoon. En die gebruikt de voorman nu om zijn IKB te doen met de BRIS app. In de praktijk ziet de gebruiker een lijstje met bouwprojecten in de app, met de informatie voor welke projecten er een actie van hem wordt verlangd, bijvoorbeeld een IKB-lijst. Hij vult velden in, voegt foto’s toe en verstuurt het naar de werkvoorbereider. Die voegt het na controle toe aan het projectdossier en stelt de klant (aannemer) ervan op de hoogte.

Digitaal vastgelegd en gekoppeld

Naast gebruiksgemak is een technisch voordeel van het werken met de BRIS app dat informatie digitaal vastgelegd en gekoppeld wordt. Van een andere orde is dat certificaathouders er een streepje mee voor krijgen. De onderaannemer bijvoorbeeld toont veel eenvoudiger de geleverde kwaliteit aan. Hetgeen de aannemer eerder voor hem doet kiezen dan voor zijn concullega die dit proces niet op orde heeft. Dat risico wil hij met de Wkb niet meer lopen; hij heeft er baat bij dat de onderaannemer zijn eigen proces zelf controleert.

Intergratie met KiK-tool

De IKB-lijsten worden digitaal op een centrale plaats bewaard. Extra bijkomstigheid is dat de rapportage ook toegevoegd kan worden aan bijvoorbeeld het Wkb-instrument KiK-tool, dat BRIS mee-ontwikkelde. De klant kan in BRIStoets een rapportage draaien die als bewijslast kan worden toegevoegd aan de KiK-tool. Overigens kan de rapportage in PDF of Word worden uitgedraaid en ook in een ander instrument worden geüpload.

Via de KiK-tool heeft de gebruiker altijd de beschikking over de ingevulde checklijsten. Op ieder moment kan hij bij zijn ingevulde checklijst en bouwt hij op deze manier een goede documentenreeks op waarmee hij kan aantonen dat hij zijn werk op orde heeft.

Laagdrempelige instap

Gestart wordt met IKB-lijsten die betrekking hebben op dakdekken. Stap voor stap worden de lijsten daarna uitgebreid met andere bouwdoelgroepen, een volgorde staat nog niet vast (wie suggesties heeft mag die doorgeven via info@bris.nl!). De digitale IKB kan in de KIK-tool als bewijslast worden geïmporteerd waarmee direct aantoonbaar aan de eisen van de BRL wordt voldaan. De app is zeer eenvoudig in gebruik en dat stimuleert de vastlegging van de benodigde gegevens. Certificaathouders kunnen een abonnement nemen op de BRIS app waarbij per ingeschoten IKB een klein bedrag wordt afgerekend. Een laagdrempelige instap dus. Klik hier voor meer informatie over de KiK-tool of neem contact op met BRIS via info@bris.nl.