Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Klanten 2iNSPECT gaan verder met BRISinspectdirect

16 januari 2020

In de markt van inspectietools voor infrastructuur bestaat een aantal producten, zoals BRISinspectdirect en 2inspect. Deze tool is sinds 2010 op de markt voor de conditiemeting van infrastructuur op basis van NEN 2767-4. Dit jaar stopt 2inspect met het aanbieden en ondersteunen van deze software. Per januari hebben klanten de mogelijkheid over te stappen naar BRISinspectdirect.

De inspectietool 2inspect geeft eenvoudig een overzichtelijk beeld van de conditie van infrastructuur. Hiermee kunnen gebruikers efficiënt en effectief inspecteren conform de NEN 2767-4. Omdat de tool gekoppeld is aan de database van deze norm - het digitale gebrekenboek van de NEN - is informatie over decompositie en gebreken altijd up-to date.

Database met inspectietool

Advies- en ingenieursbureau DON Bureau heeft samen met kartrekkers als RWS en provincie Gelderland de database in 2010 ontwikkeld. Directeur Donald Bezemer: “Met name RWS vroeg ons om er een inspectietool omheen te bouwen, zodat er direct een praktische toepassing aan verbonden is. Zo hebben we vervolgens de inspectietool 2inspect ontwikkeld.”
 
Bezemer: “De levenscyclus van 2inspect is aan zijn einde gekomen. Bovendien zijn wij geen leverancier van tools, maar consultant voor assetmanagement vraagstukken op strategisch en tactisch niveau. Een inspectietool past niet bij onze business. En wij concentreren op de Europese norm vanuit de Europese commissie CEN 319, waarmee de norm Europese status heeft gekregen.”

Op de foto links Helmut Faust van BRIS en rechts Donald Bezemer van 2inspect tijdens de ondertekening van de afspraak.

De NEN 2767

NEN 2767 is toonaangevend voor technische inspectie voor de bepaling van de conditie van de gebouwde omgeving in Nederland. NEN schrijft over deze norm: “NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten. Hiermee kan gestuurd worden op prestatie-eisen, zodat een eigenaar of beheerder inzicht heeft in de aanwezige gebreken en weet welke risico’s hij loopt als die niet worden opgelost. 
De norm zorgt ervoor dat inspecteurs betrouwbare informatie aanleveren waardoor meerjarenprogramma’s kunnen worden ontwikkeld. Hiermee krijgt de eigenaar/beheerder input voor zijn beleid en kan zo ook richting geven aan het stellen van prioriteiten voor herstel van gebreken. Zo is er grip op de technische toestand, de risico’s en kosten op korte en lange termijn.”

De norm NEN 2767-4 is de methodiek om de conditie van infrastructuur op objectieve en eenduidige wijze te bepalen.

Update voorjaar 2023: BRIS stopt eind 2024 met BRISinspectdirect, omdat is gebleken dat het product onvoldoende aansluit bij onze bedrijfsactiviteiten. Het antwoord op een aantal vragen hebben wij klaargezet op deze pagina.