Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

KiK toegelaten als WKB-instrument

7 januari 2020

Het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK) is eind 2019 toegelaten als onafhankelijk instrument voor de Wkb, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het gaat om een voorlopige toelating die tot aan de ingangsdatum van de Wkb geldig is: 1 januari 2021. KiK is geschikt voor alle soorten bouwwerken en gevolgklassen. BRIS is als partner in het samenwerkingsverband KiKCampus nauw betrokken bij KiK.

De Toetsingscommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties oordeelde op 17 december 2019 dat KiK voldoet aan de eisen die gelden voor kwaliteitsborgingsinstrumenten in relatie tot de Wkb. De KiK-tool is  voor elke partij uit de bouwketen beschikbaar die aan de slag wil met de nieuwe wetgeving in proefprojecten. En natuurlijk voor de kwaliteitsborger.

Onafhankelijk

“De eerste stappen in de ontwikkeling van KiK zette KOMO al jaren geleden in nauwe samenspraak met (branche)organisaties in en rond de bouw", aldus Ton Jans, directeur KiK/KOMO. "KiK is een onafhankelijk instrument in lijn met KOMO en alle wet- en regelgeving in de bouw & infra en private kwaliteitseisen. Andere pluspunten van KiK zijn dat alle bij de bouw betrokken partijen ermee kunnen werken en dat het geschikt is voor alle gevolgklassen.”

“Voor de bouwer levert KiK het noodzakelijke bewijs vanwege hun aansprakelijkheid", meent Jans. "Al deze aspecten vind je in KiK. KiK helpt om aantoonbaar te voldoen aan alle kwaliteitseisen rond ieder bouwwerk. Vanuit wetgeving, private eisen en projectspecifieke eisen. Dat is gemakkelijk, transparant en resultaatgericht.”

Proefprojecten

De Wkb verplicht de bouw en infra om vanaf 1 januari 2021 in bouwprojecten met gevolgklasse 1 gebruik te maken van een onafhankelijke kwaliteitsborger en een toegestaan instrument. De urgentie om Wbk-ervaring op te doen is duidelijk voelbaar in de markt. De Wkb komt eraan!

Om alvast te oefenen met de nieuwe systematiek kunnen kwaliteitsborgers, bouwers, ontwikkelaars/voorschrijvers en bevoegd gezag deelnemen aan proefprojecten met KiK. Niet alleen om te wennen aan de nieuwe manier van werken, maar ook omdat zij daarmee invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop de wet in de praktijk wordt gebracht. Wil je aan de slag met KiK? Op de KiK-KOMO-website vind je er meer informatie over.

Over de Kikcampus

De stichting KiKCampus is een samenwerkingsverband van diverse kennisinstituten en bedrijven en opgericht om te helpen bij de voorbereidingen en de implementatie van de nieuwe wet. Het ministerie van BZK en de VNG gaven de stichting met een koplopertraject opdracht om gemeenten en opdrachtgevers te begeleiden en de ervaringen bij de transitie te delen.

BRIS is één van de partners in de KiKCampus die juli 2019 officieel is opgericht.