Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

KiK borgt bouwkwaliteit en BRIS is partner

07 augustus 2019

KiK is het nieuwe instrument om de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen toe te passen. KiK staat voor: KOMO Instrument Kwaliteitsborging. De expertise van 30 partijen in de bouw en infra is erin verzameld. Met de Wkb zijn de prestaties van elk bouwwerk verzekerbaar, want de kwaliteit is geborgd. De KiKCampus is het samenwerkingsverband van organisaties die de markt ondersteunen KIK toe te passen. BRIS is partner.

De kwaliteit krijgen waar je recht op hebt en voor betaalt. Dat is in één zin het doel van de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). Om de positie van de opdrachtgever en/of eindgebruiker te versterken gaat deze nieuwe wet in 2021 in. Bouwpartijen moeten zelf de geleverde kwaliteit aantonen en om aan de wet te voldoen gaan ze verplicht werken met een toegelaten borgingsinstrument, zoals KiK.

Wat verandert er met de Wkb?

De Wkb heeft grote invloed op organisaties en projecten. Wat verandert er?

  • De bouwer krijgt meer aansprakelijkheid
  • Onafhankelijke kwaliteitsborgers zien erop toe dat het bouwwerk voldoet aan de eisen
  • Kwaliteitsborgers nemen een groot deel van de taken van de gemeente over
  • Toetsing van het bouwplan vooraf verschuift naar beoordeling of het gebouwde voldoet
  • Kwaliteitsborging met een toegelaten instrument (systeem) voor kwaliteitsborging is wettelijk vereist voor bouwwerken waarvoor een bouwvergunning aangevraagd moet worden

KiK en BRIS

Het KOMO Instrument Kwaliteitsborging KiK is door 30 partijen in de bouw en infra ontwikkeld om aantoonbaar te kunnen voldoen aan alle bouwregelgeving én (optioneel) aan private kwaliteitseisen.

Tegelijk helpt het de sector efficiënter te bouwen, faalkosten te verminderen en worden bouwprojecten optimaal verzekerbaar. Organisaties die met KiK aan de slag gaan krijgen beter zicht op technische risico’s. Dat verbetert de efficiency en klanttevredenheid. Het levert ook meer grip op interne processen en projectresultaten.

KiKCampus samenwerking sector

De stichting KiKCampus is een samenwerkingsverband van diverse kennisinstituten en bedrijven en opgericht om te helpen bij de voorbereidingen en de implementatie van de nieuwe wet. Het ministerie van BZK en de VNG gaven de stichting met een koplopertraject opdracht om gemeenten en opdrachtgevers te begeleiden en de ervaringen bij de transitie te delen. BRIS is één van de partners in de KiKCampus die - hoewel al langer actief - op 10 juli 2019 officieel is opgericht.

BRL 5019 gecertificeerde kwaliteitsborgers die met KiK gaan werken, kunnen vanuit de campus rekenen op de expertise van BRIS. Wij zijn partner geworden vanwege onze geavanceerde systemen voor ontsluiting van wet- en regelgeving en normen én vanwege onze software voor toetsing van bouwplannen, geïntegreerd met toezicht tijdens de bouw. (BRIStoets).

Alle partijen uit de bouwketen kunnen de hulp van KiKCampus inroepen bij de voorbereidingen en de implementatie van de nieuwe wet, zowel technisch-inhoudelijk als organisatorisch. Het initiatief ondersteunt organisaties en projecten, assisteert bij de juiste certificeringen en geeft voorlichting en training. Kijk op www.kikcampus.nl voor meer informatie.