Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Heijmans nu al klaar om te werken conform de Wkb

11 februari 2021

De Wkb is nog niet ingegaan, maar Heijmans is er klaar voor. Een landelijke interne stuurgroep werkte met werkgroepen tijdig de benodigde procesaanpassingen uit. Wat er is veranderd? “Nu leggen we vast dat wat we gemaakt hebben goed is. Dat waren we niet gewend.” BRIS interviewde directielid Arjan Geelen van Heijmans Vastgoed en directielid Arno Kleisterlee van Heijmans Woningbouw voor AannemerVak. Logisch, want de Wkb gaat het hele bedrijf aan. 

De stuurgroep heeft de Wkb uiteengerafeld in een aantal deelonderwerpen: TO en verkoopstukken, Borgingsplan, Digitalisering keuringsproces, Gebouw- en Consumentendossier, Opleveren, Opschortingsrecht en Juridisch. Werkgroepleden van Woningbouw en Vastgoed door het hele land zijn er mee aan de slag gegaan. Landelijke spreiding dus, opdat deze samenwerking tot commitment over de materie leidt in alle regio’s.

KiK als tool om kwaliteit te borgen

Heijmans werkt nu vooral met het instrument van SWK en kwaliteitsborgers die door SWK geselecteerd zijn. Want alle woningen worden onder SWK-certificaat verkocht. Heijmans is echter ook andere instrumenten aan het onderzoeken. KiK is een van die instrumenten. KiK van KOMO heeft meer kwaliteitsborgers constateert het bedrijf, en dat voorkomt straks mogelijke capaciteitsproblemen. Heijmans bouwt jaarlijks namelijk zo’n 1.300 woningen in gevolgklasse 1. Bovendien is handig dat de online normenbibliotheek BRISwarenhuis aan de KiK-tool is gekoppeld, Heijmans werkt er mee.  
 
Gezien het aantal woningen dat Heijmans bouwt, is het essentieel om voldoende borgers beschikbaar te hebben. Momenteel wordt dat onderzocht door met name te kijken of er door de kwaliteitsborger op dezelfde wijze naar een project wordt gekeken als Heijmans’ processen zijn georganiseerd. Dit is wel zo handig als er een nauwe samenwerking in het verschiet ligt.

Impact van de Wkb

Wat voor Heijmans vooral nieuw is, is dat voor de Wkb moet worden aangetoond dat wat ze hebben gebouwd goed is. De kwaliteitscontroleurs maken al een foto als iets niet goed is zodat dit kan worden opgelost. Maar nu moet juist worden vastgelegd wat wél goed is. Dit is de grootste verandering ten opzichte van wat ze al deden, vinden beide heren.
 
De Wkb gaat de aannemer veel extra werk geven, stellen Arjan Geelen en Arno Kleisterlee. De ontwikkelaar heeft de plicht duidelijk te zijn in wat hij verkoopt aan de consument. Die krijgt bij de oplevering een consumentendossier. Geelen: “We hebben daarom de technische omschrijving goed onder de loep genomen die bij een contract zit. Die is nu Wkb-proof: we omschrijven klip en klaar wat we doen. Als er staat ‘de wand is vlak’, hangt er nu een specificatie aan wat daarmee precies bedoeld wordt en hoe je moet meten of iets de definitie van vlak heeft.”

Het complete artikel lees je op Aannemervak.