Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Check met online Handboek WoonKeur of woning geschikt is voor senioren

1 juni 2021

We worden steeds ouder en blijven langer in ons eigen huis wonen, al dan niet met toegesneden zorg. Veel woningen zijn hiervoor niet geschikt en moeten worden aangepast. De WoonKeuradviseur, een initiatief van WoonKeur en SKW Certificatie, is de aangewezen persoon om dat in goede banen te leiden. Met het online Handboek WoonKeur checkt de adviseur of de woning geschikt is voor senioren.

Tijdens een uitgebreid onderzoek beoordeelt de adviseur of de grondgebonden woning, het appartement of zelfs het volledige woongebouw voldoende begaanbaar en dus veilig is voor mensen met één of meer functiebeperkingen. Op basis van de bevindingen draagt de adviseur kostenefficiënte, doelgerichte oplossingen aan. Bijvoorbeeld een aannemer, makelaar, ambtenaar van de gemeente of medewerker van een corporatie kan de rol van WoonKeuradviseur vervullen, naast zijn of haar reguliere werkzaamheden.

Levensloopbestendige woningen

De eerste WoonKeuradviseurs zijn sinds voorjaar 2021 aan de slag, onder meer bij woningcorporatie Actium in Assen. Ron Thijsen, adviseur strategie en beleid, merkt een groeiende behoefte aan woningen die specifiek geschikt zijn gemaakt voor senioren. “Om aan die vraag te voldoen, hebben we bepaalde wijken aangewezen om het aandeel levensloopbestendige woningen te verhogen. In onze portefeuille hebben we veel woningen die oorspronkelijk voor gezinnen zijn gebouwd. Om die geschikt te maken voor ouderen moeten we de woningen transformeren. Dat kan op het moment dat een woning leeg komt, als we gaan renoveren of slopen en vervangen. Het gebeurt ook op aanvraag, als een bewoner aangeeft slecht ter been te worden.”

Digitaal handboek

Om de benodigde aanpassingen voor elke transformatie goed in kaart te brengen, werken de WoonKeuradviseurs aan de hand van de criteria uit het Handboek WoonKeur Bestaande Woningen. “Dit is een mooi instrument om de volledige woningplattegrond kritisch te onderzoeken, zonder iets over het hoofd te zien. Kun je met de rollator veilig in de wc komen? Is het mogelijk om een traplift te plaatsen? Is er voldoende manoeuvreerruimte in de badkamer en is deze veilig te betreden? Zijn er hoge drempels naar de tuin waar je over kan struikelen? In de module over het woongebouw gaat het om zaken als de afstand van de parkeerplaats tot de ingang, de hellingshoek van het talud naar de entree, of deuren automatisch open gaan en of er voldoende verlichting is.” 

Het handboek is ontwikkeld door woonconsumentenorganisaties, overheden en woningcorporaties en kan online via BRISwarenhuis worden geraadpleegd. Thijsen is zeer te spreken over deze methodiek. “Werkte je vroeger met papieren lijsten die bij wijze van spreken op zeven hoog van het balkon konden waaien, beschikt de adviseur nu over een tablet. De adviseur meet alles op, maakt foto’s, noteert de knelpunten en schrijft er de mogelijke oplossingen bij. In een beschrijvend onderdeel kunnen de technische specificaties worden geraadpleegd, om te beoordelen of een bepaalde situatie aan de eis voldoet. De adviseur slaat alles ter plekke op in de cloud, om eventueel op kantoor de bevindingen op de desktop aan te vullen.”

Langer zelfstandig wonen

Het resultaat is een heldere rapportage van de benodigde aanpassingen. Het rapport dient tevens als onderbouwing wanneer voorzieningen via het Wmo-loket moeten worden toegekend, zoals een traplift. “Het overzicht is heel waardevol”, zegt Thijsen. “Zo weten we precies welke aanpassingen nog gedaan moeten worden voor een goede en veilige toegankelijkheid. We willen dat de investeringen die we doen daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn en welbevinden. Dat sluit haarfijn aan bij onze doelstelling om mensen te faciliteren om langer zelfstandig in hun eigen, vertrouwde omgeving te kunnen blijven.”

Meer informatie

Benieuwd naar de inhoud van het Handboek WoonKeur? Klik hier
 
Een uitgebreider interview is te vinden in de gedrukte uitgave van Corporatiebouw, juni 2021.