Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

1500 Referentiedetails geüpdatet en uitgebreid

3 maart 2020

BRIS heeft goed nieuws voor gebruikers van BRISwarenhuis. Per maart 2020 zijn de Referentiedetails in BRISwarenhuis uitgebreid en geüpdatet. Als klant krijg je een ruime keuze uit meer dan 1.500 actuele bouwdetails voor woning- en utiliteitsbouw, inclusief 100 BENG-details.

De ISSO-Referentiedetails worden gezien als de standaard in bouwkundig detailleren voor bouwend Nederland. In diverse normen en praktijkrichtlijnen worden ze regelmatig als voorbeeld gebruikt. De details voldoen aan de hoogste thermische isolatie-eisen die het Bouwbesluit stelt voor nieuwbouw. De referentiedetails zijn belangrijk gereedschap voor opdrachtgevers en opdrachtnemers: in de woning- en utiliteitsbouw worden ze dagelijks intensief en veelvuldig gebruikt en voor studenten vormen ze onmisbaar lesmateriaal.

BRISwarenhuis uitgebreid

Enkele jaren geleden heeft ISSO het beheer van de bouwdetails overgenomen die door Stichting Bouwresearch (SBR) zijn ontwikkeld. De referentiedetails zitten al geruime tijd in BRISwarenhuis, je kon ze vroeger inkijken als je bij SBR een abonnement had. BRIS was namelijk onderdeel van SBR.
Nu gaan wij de referentiedetails verkopen en daarom zijn ze tegelijkertijd fors uitgebreid en geüpdatet. We hebben wij deze verbeteringen aan BRISwarenhuis toegevoegd, inclusief 100 BENG-details. Je beschikt hiermee over ruim 1.500 actuele bouwdetails voor utiliteitsbouw en woningbouw: Basisdetails Houtskeletbouw, Basisdetails Nieuwbouw, Basisdetails Op- en aanbouw, Basisdetails Renovatie, Plusdetails Geluid, Productdetails , Staalbouw. 

ISSO label powered by

In 2019 zijn de referentiedetails circa 150.000 keer geraadpleegd. Het updaten en uitbreiden sluit aan bij de koers deze nu 'powered by ISSO'-referentiedetails met partners van ISSO en professionals in co-creatie verder te willen ontwikkelen.

Update januari 2023: inmiddels zitten er ruim 1.750 Referentiedetails in BRISwarenhuis.

“Ze zijn maatgevend voor bouwkwaliteit”

We belden even met de ‘geestelijk vader’ van de Referentiedetails: Harry Nieman. “Ik ben er in 1986 mee gestart en ben tot 2015 betrokken geweest, met de 8e druk van de studenteneditie. In die beginperiode had ik 3 mappen, voor gietbouw, stapelbouw en prefab betonbouw. Het ging toen om een stuk of 300 of 400 details. Mijn bureau deed al het rekenwerk en we stuurden ook het tekenbureau aan. Later ging SBR zelf meer doen en kregen wij meer de controlerol.”

Gevraagd hoe belangrijk de details zijn voor ons land meent Nieman dat ze maatgevend zijn voor bouwkwaliteit. "Er is geen vergelijkbaar product dat de status heeft van de Referentiedetails. Ze voldoen aan alle regels en bouweisen, het zijn de voorbeelddetails voor de Nederlandse bouw. En door opname in de Nationale Praktijkrichtlijnen hebben ze een behoorlijke formele status gekregen en wordt er zelfs op mbo’s en hbo’s in lesgegeven.” 

Tot slot adviseert Harry Nieman een College van Deskundigen op te richten dat de kwaliteit van de details bewaakt. “Met de Wet kwaliteitsborging wordt het aantonen van bouwkwaliteit verplicht. Deze set details is daarbij zeer goed bruikbaar en moet dat blijven.”

Bouwdetails zoeken, vergelijken, downloaden

Elk detail bestaat uit een detailschets waarop je kunt inzoomen op de bouwfysische eigenschappen en aanbevelingen over ontwerp, uitvoering en voorbereiding. Je werkt met duidelijke tekeningen, aanbevelingen en bouwfysische parameters. Online kun je snel details zoeken, met elkaar vergelijken, printen of downloaden in verschillende bestandsformaten. Als basis voor je eigen details in je eigen ontwerpprogramma, zoals PDF, PNG, DWG en DXF. Zo ontwerp je efficiënt, energiezuinig én volgens het Bouwbesluit.

Bibliotheek van bouwkundige aansluitingen

De Referentiedetails zijn welbeschouwd een uitgebreide bibliotheek met series tekeningen van bouwkundige aansluitingen, álle die je in essentie voor een gebouw nodig hebt. Ook de mogelijke toepassingen van bouwsystemen en bouwproducten staan erbij. Omdat de bouwfysische prestaties van de aansluitingen zijn vermeld, is tegelijk geborgd dat je aan de bouwregelgeving voldoet. Bij elk detail zijn praktische aandachtspunten gegeven die je helpen bij ontwerp, bouwvoorbereiding en uitvoering. Er staat uitleg over de achtergrond van de detailopbouw bij en hoe je de details in de praktijk gebruikt en toepast.

Pluspunten BRISwarenhuis en de Referentiedetails

De meerwaarde van de 1.500 Referentiedetails in BRISwarenhuis zijn met name de verwijzingen naar het Bouwbesluit en andere documenten. Dit geeft je te allen tijde de zekerheid dat je voor elke situatie in de bouw over de juiste documenten beschikt. De software van BRIS onderscheidt zich doordat ze de onderlinge verbanden legt tussen alle informatie over regels en normen. 

De sterke punten van de Referentiedetails zijn:

  • Bouwbesluit proof
  • Betere EPC
  • Geen forfaitaire waardes
  • NEN 1068 proof - driedimensionaal doorgerekend
  • Details voor diverse bouwsystemen
  • Beschikbaar in EPC/EPG software
  • Stimuleren energiebewust ontwerpen
  • Optimaliseren wooncomfort

Samenwerking ISSO en BRIS

ISSO werkte voorheen zeer nauw samen met SBR (Stichting Bouwresearch) en nam het beheer van de SBR-Referentiedetails over toen SBRCURnet werd opgeheven. Ook BRIS heeft al jaren een goede samenwerking met ISSO, die wordt met de verkoop van de referentiedetails fors uitgebreid. 

BRIS en ISSO hebben beide het doel om kennis effectief richting de bouwsector te ontsluiten. Daarvoor werken beiden al vele jaren samen in de ontwikkeling van hun kennisbanken. KennisID is ontwikkeld als gezamenlijk inlog-systeem, met deze samenwerking wordt de professional nog beter bediend in zijn werkproces. BRIS is een uitstekend kanaal voor het laten stromen van de kennis van ISSO. Zo werken we samen aan beter weten. En van beter weten komt beter bouwen.