Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Startpakket Installateur

De kennisbundel waarmee je moeiteloos schakelt tussen theorie en praktijk

Bouwen is en blijft een ambacht, maar de technieken zijn steeds meer geavanceerd en geïntegreerd. Een installateur kan niet zonder de actuele kennis voor een optimale projectuitvoering. Het Startpakket Installateur van BRIS heeft alle relevante normen voor de installateur verzameld en toont de onderlinge verbanden met het Bbl. 

De prijs van het Startpakket Installateur in BRISwarenhuis is afhankelijk van het type en de omvang van jouw organisatie. Je hebt al een jaarabonnement vanaf € 1.024,-.

Inhoud Startpakket Installateur

 • Bouwbesluit 2012
 • Relevante NEN-normen
 • Relevante NPR's

Het Startpakket Installateur helpt installateurs relevante normen en aanbevelingen te raadplegen om conform de wettelijke eisen te werken. Dat vergroot efficiëntie en vermindert faalkosten.

Voordelen van normen BRISwarenhuis

 • Gekoppeld aan alle Bbl artikelen die relevant zijn voor jouw vakgebied
 • Geeft toegang tot extra functionaliteiten (extra toelichting, illustraties, ATGB adviezen)
 • Wijzigingen worden direct doorgevoerd, dus het Startpakket is altijd actueel
 • In één omgeving alle relevante normen in XML, dit vereenvoudigt zoeken en bespaart tijd
 • Toont de samenhang tussen documenten, je hoeft niet te zoeken naar andere relevante normen
 • Eenvoudig vergelijk van actuele en vorige versies van de norm
 • Onbeperkt gelijktijdig gebruik
Vraag hier je offerte aan:

Alle details voor jouw project

In de bibliotheek BRISwarenhuis vinden bouwprofessionals alle informatie over bouwregelgeving die ze nodig hebben. Dit geeft je de zekerheid dat je voor elke situatie in de bouw over de juiste documenten beschikt. Er worden verbanden gelegd tussen de aangestuurde normen, relevante publicaties en bouwregelgeving. De samenhang is helder en de documenten zijn altijd up to date.

NEN en BRIS

NEN verbetert de dienstverlening permanent. Doordat BRIS intensief samenwerkt met NEN, kunnen wij de bouwsector te allen tijde voorzien van actuele informatie. In het Startpakket Installateur biedt BRIS relevante NEN-normen en andere onmisbare kennis aan: de kennisbundel waarmee je moeiteloos schakelt tussen theorie en praktijk.

Totaaloverzicht inhoud Startpakket Installateur

 • Bouwbesluit 2012
 • Artikeltekst Bouwbesluit 2012
 • Nota van toelichting van Bouwbesluit 2012
 • Regeling Bouwbesluit 2012: Artikeltekst + Toelichting
 • Bouwbesluit 2003
 • Leeswijzer Bouwbesluit 2003
 • Artikeltekst Bouwbesluit 2003
 • Nota van toelichting op Bouwbesluit 2003
 • Regeling Bouwbesluit 2003: Artikeltekst + Toelichting
 • Regeling materialen en chemicalien leidingwatervoorziening
 • NEN 1594 Droge blusleidingen
 • NEN 2555 Rookmelders
 • NEN 6062 Rookafvoervoorzieningen
 • NEN 8062 Rookafvoervoorzieningen
 • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen
 • NEN 2580 Oppervlakten en inhouden van gebouwen
 • NEN 2757-1 Verbrandingslucht rook ≤130 kW
 • NEN 2757-2 Afvoer rook >130 kW
 • NEN 2768 Meterruimten
 • NEN 3215 Gebouwriolering en buitenriolering
 • NEN 5077 Geluidwering, bepalingsmethoden
 • NEN 5087 Inbraakveiligheid woningen
 • NEN 5096 Inbraakwerendheid
 • NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen
 • NEN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG)
 • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen
 • NEN 1006 Algemene voorschriften voor drink- en leidingwaterinstallaties
 • NEN 1010 Veiligheidsbep. voor laagspanningsinstallaties
 • V 1041 Veiligheidsbep. voor hoogspanningsinstallaties
 • NEN 1078 Aardgasinstallaties
 • NEN 2078 Voorschriften voor aardgasinstallaties
 • NEN 2535 Brandmeldinstallaties
 • NEN 2575-1 Ontruimingsinstallaties - Algemeen
 • NEN 2575-2 Ontruimingsinstallaties - Luidalarm type A
 • NEN 2575-3 Ontruimingsalarminstallaties - Luidalarm type B
 • NEN 2575-4 Ontruimingsalarminstallaties - Stilalarminstallatie, draadloos
 • NEN 2575-5 Ontruimingsinstallaties - Stilalarminstallatie met attentiepanelen
 • NEN 2654-1 Brandmeldinstallaties
 • NEN 2654-2 Ontruimingsalarminstallaties
 • NEN 2654-3 Rookbeheersingssystemen
 • NEN 3028 Eisen voor verbrandingsinstallaties
 • NPR 1088 Ventilatie van Woningen en woongebouwen
 • NTR 3216 Binnenriolering
 • NPR 3378-0 Algemeen
 • NPR 3378-1 Bepaling gasdichtheid gasinstallatie
 • NPR 3378-2 Aanv. bepaling gasdichtheid gasinstallatie
 • NPR 3378-3 Dimensionering gasleiding aardgas
 • NPR 3378-4 Dimensionering gasleiding propaan
 • NPR 3378-5 Aanleg gasleiding algemeen
 • NPR 3378-6 Bovengrondse gasleidingen
 • NPR 3378-7 In de grond gelegde gasleidingen
 • NPR 3378-8 Doorvoeren gasleidingen
 • NPR 3378-11 Aansluitleidingen en aansluitkranen
 • NPR 3378-12 Lasverbindingen in gasleidingen van koolstofstaal
 • NPR 3378-13 Gasleidingen ≤ 500 mbar
 • NPR 3378-20 Gasgestookte sfeertoestellen
 • NPR 3378-21 Gaskooktoestel in een keuken
 • NPR 3378-22 Opstelplaatsen van gastoestellen, opstellingsruimten en stookruimten
 • NPR 3378-23 Type C (Gesloten)
 • NPR 3378-40 Het aansluiten van gesloten gastoestellen op CLV-systemen (onderdruksystemen)
 • NPR 3378-41 Aansluiten gesloten gastoestellen op half-CLV-systemen (onderdruksystemen)
 • NPR 3378-45 Werken aan de voorziening voor afvoer van rook
 • NPR 3378-46 Verbrandingsluchttoevoer en enkelvoudige rookgasafvoer type C
 • NPR 3378-47 Enkelvoudige rookgasafvoer type B-toestellen
 • NPR 3378-60 Uitmondingen, hinderafstand en verdunningsafstand
 • NPR 3378-61 Uitmondingen, goede werking
 • NPR 3378-80 Toestelaanduidingen
 • NEN 379 Technische productdocumentatie
 • NPR 3218 Buitenriolering
 • NEN-EN 1610 + NEN 3218-1 Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen met Nederlandse aanvulling
 • NPR 3218-2 Buitenriolering - Deel 2: Richtlijnen voor de gebruiksfase

Met het Startpakket Installateur werken in BRISwarenhuis is een slimme keuze. 
Je hebt geen omkijken naar updates en de verwijzingen naar de relevante regelgeving krijg je erbij.

Vraag een offerte aan