NEN 1010, NEN 3140 en NPR 5310: het Cluster Normen Laagspanningsinstallaties

Je kunt niet zonder de kennis van relevante normen en regelgeving. Tezamen vormen de NEN 1010, NEN 3140 en de NPR 5310 de belangrijkste informatie om laagspanningsinstallaties veilig aan te leggen, uit te breiden, aan te passen en te laten keuren.

Ben je aannemer, installateur, of werk je bij een toezichthoudende instantie? Dan weet je dat de veiligheid van laagspanningsinstallaties relevanter en actueler is dan ooit. Vooral door de ontwikkeling van PV-systemen en andere technieken die de energie-efficiëntie in de woning- en utiliteitsbouw moeten verbeteren. 

Met het Cluster Normen Laagspanningsinstallaties beschik je over de vereiste informatie om het hoge veiligheidsniveau te borgen:

  • NEN 1010:2020 Elektrische installaties voor laagspanning, inclusief deel 8
  • NEN 3140:2011+A3:2019 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning
  • NPR 5310:2017 NPR bij NEN 1010 (Nationale praktijkrichtlijn)

Het nieuwe deel 8 van de NEN 1010 gaat over de functionele aspecten van elektrische installaties voor laagspanning. Centraal staan de eisen waaraan je moet voldoen als je zelf energie opwekt. Het is een losse uitgave omdat de informatie regelmatig wordt herzien. Bij BRIS zit deze informatie er bij!

BRISwarenhuis bevat grote modules voor wie compleet wil zijn en pakketten voor de kleinere gebruiker. Je betaalt alleen voor de normen die je gebruikt. De kosten van het abonnement op het Cluster Normen Laagspanningsinstallaties zijn afhankelijk van het type en de omvang van jouw organisatie.

  • Alle referentiedetails
  • Alle referentiedetails

Hoe borg jij het veiligheidsniveau?

Veiligheid van elektrotechnische laagspanningsinstallaties is van groot belang voor bewoners, gebruikers en omgeving. Hoe borg jij het hoge veiligheidsniveau van installaties blijvend, bij de aanleg en tijdens de levensduur van een gebouw? 

Het Cluster Normen Laagspanningsinstallaties is onderdeel van BRISwarenhuis. In deze online bouwbibliotheek vind je alle essentiële normen en eisen in één omgeving. Dat geeft zekerheid over bouwregelgeving in alle bouwfasen.

Vraag nu je offerte aan, dan kun je snel aan de slag met deze normen: