Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
BRIS
warenhuis

AGENDA

Werk je nog niet met BRISwarenhuis? Doe dan eens mee met een webinar. Kijk in de agenda wanneer ze zijn gepland. Je krijgt algemene informatie hoe je BRISwarenhuis kunt gebruiken voor jouw werk.

Werk je al wel met BRISwarenhuis en wil je het maximale eruit halen? Dan adviseren wij je een gebruikerstraining te volgen. We plannen graag een datum met je in.

BRISwarenhuis voor studenten

Werk je bij een onderwijsinstelling en ben je van plan BRISwarenhuis aan te schaffen? Om je studenten wegwijs te maken in het gebruik van BRISwarenhuis en het Bouwbesluit verzorgen wij graag een college voor studenten. Hieraan zijn geen kosten verbonden!

Wij delen graag onze kennis, maak er gebruik van!

BRISWARENHUIS SUPPORT

Op deze pagina gaan we de diepte in! Hier vind je alle informatie die je als gebruiker nodig hebt: de uitleg over BRISwarenhuis, hoe je er mee werkt, antwoorden op veel gestelde vragen en diverse downloads.

En heb je toch nog een vraag? Of misschien wel meer? Iedere werkdag staan we voor je klaar om je vragen over onze applicaties te beantwoorden. Dus bel of mail ons!

Telefoon: 010 - 763 2000
E-mail: helpdesk@bris.nl

UITLEG BRISWARENHUIS

Uitleg BRISwarenhuis meldingen

In BRISwarenhuis vindt u alle bouwregelgeving in één overzichtelijke online bibliotheek. Daarin staan zowel wetten, besluiten en regelingen van de overheid als NEN normen en vele andere publicaties over de bouw.

In de applicatie worden termen gebruikt die u zou moeten kennen, om het programma goed te begrijpen. Hieronder leggen wij de meest belangrijke termen uit. In de Quick Reference gids staat ook veel nuttige informatie over het gebruik van BRISwarenhuis.

1. Collecties

Bovenin het scherm kunt u in een gele balk zien in welke collectie u zich bevindt. BRISwarenhuis kent drie soorten collecties:

 • De volledige collectie
 • De actuele collectie
 • De Bouwbesluit collecties


Met behulp van de knoppen schakelt u tussen de actuele en volledige collectie. Gebruik de volledige collectie wanneer u op zoek bent naar documenten die niet uitsluitend onder de huidige bouwregelgeving vallen.

De actuele collectie is een deel van de volledige collectie. Zie deze actuele collectie als een boekenkast in de bibliotheek waarin de meest recente en belangrijke publicaties te vinden zijn. De actuele collectie bevat:

 • Alle actuele wet- en regelgeving
 • De laatste versie van het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit
 • Alle aangestuurde eerstelijns normen en tweedelijns normen
 • Nieuwe normen
 • Andere actuele publicaties

Wanneer u het zoekvenster bovenin het programma gebruikt wordt alleen gezocht in de actuele collectie. Dit zoekvenster kijkt vooral naar de titel van het document. Zoekt u bijvoorbeeld op ‘1010’, dan worden de versies van NEN 1010 gevonden die in de actuele collectie zitten.

Door op het loepje te klikken opent u een groot zoekvenster. Hierin kunt u ook zoeken in de volledige collectie.

Wanneer u via de knop Aangestuurd door (het kalenderknopje) naar een bepaalde versie van het Bouwbesluit 2012 en/of de Regeling Bouwbesluit bent gegaan zit u in een Bouwbesluitcollectie. Dit wordt duidelijk aangegeven in de gele balk bovenin het scherm. U ziet dan alleen de documenten die relevant zijn voor de aangegeven periode.

2. Versies en revisies

Met name voor NEN normen, maar ook voor andere documenten, geldt dat er verschillende uitgaven en correcties dan wel aanvullingen op uitgaven bestaan. Binnen BRISwarenhuis gebruiken we de volgende termen:

 • Versie: een hoofdversie van een document, uitgegeven in een bepaald jaar en met een inhoud die vaak duidelijk afwijkt van die van een andere versie.
 • Revisie: correcties en aanvullingen op een versie, bijvoorbeeld via een (door BRIS verwerkt) correctie- of aanvullingsblad.

Wanneer u een document opent dat niet de nieuwste versie of revisie is, verschijnt een gele meldingsballon met de tekst:

 • Er is een latere revisie

Als u in het voor u juiste document zit kunt u de melding negeren. De link Meer informatie opent het venster Historie, waarin u precies kunt zien welke versies en revisies in BRISwarenhuis beschikbaar zijn. Hier kunt u bovendien een ander document openen.

Ook kan het zijn dat een gele meldingsballon verschijnt met de tekst:

 • Deze revisie/versie is niet opgenomen in deze collectie

Dit is een waarschuwing dat u een document geopend heeft dat niet in de huidige collectie voorkomt. Is dit bijvoorbeeld de actuele collectie, dan kan het zijn dat het document daar niet in staat omdat het niet wordt aangestuurd door het Bouwbesluit. U kunt het document nog steeds raadplegen.

3. Versiehistorie

In het voorbeeld hieronder ziet u in de gekleurde blokken vier verschillende versies van NEN 6068.

De versie 2016 heeft twee revisies: de originele uitgave en een tweede revisie waarin correctieblad C1 uit 2016 is verwerkt. De versie uit 2008, inclusief C1 uit 2011, is aangestuurd door de opgesomde Bouwbesluitcollecties.

4.1 Melding benaming NEN normen

In de benaming van een norm, correctie- of wijzigingsblad is altijd aangegeven in welk jaar deze is uitgegeven, bijv. NEN-EN 1991-1-2:2002. De benaming van losse correctie- of wijzigingsbladen, bestaat altijd eerst uit de naam van de norm, gevolgd door een /, de aanduiding of het een correctie- (C) of wijzigingsblad (A) is en een volgnummer, bijv. NEN-EN 1991-1-2:2002/C1:2009.

In sommige gevallen geeft NEN echter geen losse correctie- en wijzigingsbladen uit, maar een document waarin het correctie- of wijzigingsblad geïntegreerd is in de norm. In het voorbeeld van de NEN-EN 1991-1-2 is dat bijvoorbeeld het geval geweest. Bovendien hebben ze het geïntegreerde document pas uitgegeven in 2011. In dat geval hanteert NEN de volgende benaming: NEN-EN 1991-1-2+C1:2011. Dit is dus niets anders dan de NEN-EN 1991-1-2:2002 en NEN-EN 1991-1-2:2002/C1:2009, die als geïntegreerd document in 2011 zijn uitgegeven.

4.2 Melding Eurocodes

Bij Eurocodes kunt u specifieke meldingen verwachten:

Let op: De tekst van de Nationale Bijlage is in herkenbaar oranje geïntegreerd in de tekst van de Eurocode.
Deze melding komt alleen voor bij Eurocodes. Een Eurocode is een Europese norm, die gaat over de constructieve veiligheid van bouwwerken en worden uitgegeven door CEN. In heel Europa zijn deze normen gelijk. Een land, kan voor bepaalde onderdelen uit de Eurocode echter aanvullende of afwijkende eisen stellen. Die worden door NEN uitgegeven via een Nationale Bijlage. Als in Nederland gebouwd wordt, moet men voldoen aan de Eurocodes (Europese normen) en Nationale Bijlagen (nationale aanvullingen en/of afwijkingen).

Om het de gebruiker van BRISwarenhuis gemakkelijker te maken, heeft BRIS de Nationale Bijlagen geïntegreerd in de Eurocodes. Tekst uit de Eurocode die in Nederland niet gebruikt dient te worden is in het oranje doorgestreept. Afbeeldingen die niet gebruikt dienen te worden, hebben een oranje gestreepte rand. Tekst uit de Nationale Bijlage, wordt herkenbaar in het oranje getoond.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om via de knoppen “Verberg NB” en “Toon NB” de Nationale Bijlage aan- en uit te schakelen.

4.3 Aansturing door het Bouwbesluit

De actuele collectie van BRISwarenhuis bevat alle normen (waaronder Eurocodes) die zijn aangestuurd door het op dit moment geldende Bouwbesluit. Normen kunnen direct in de tekst van het Bouwbesluit voorkomen. In dit geval is een koppeling gemaakt naar de bedoelde norm. Verder is in de Regeling Bouwbesluit 2012 een lijst opgenomen van alle versies en revisies van normen waaraan minimaal moet worden voldaan.

Wanneer u BRISwarenhuis normaal gebruikt weet u dus zeker dat u precies die documenten te zien krijgt die vallen onder de huidig bouwregelgeving.

Wanneer u via de volledige collectie werkt of bijvoorbeeld via de Versiehistorie zelf naar een bepaalde versie of revisie van een document gegaan bent, kunt u een ballonmelding krijgen:

 • Dit document is niet opgenomen in deze collectie

De melding geeft aan dat het document niet in de collectie zit die u nu bekijkt. Als dat de actuele collectie is, dan betekent dat feitelijk dat het document niet is aangestuurd door de overheid.

Op het titelblad van een document kan de volgende informatie te zien zijn:

 • Aangestuurd van [start] tot [eind] voor Bouwbesluiteisen bestaande bouw
 • Niet aangestuurd door het Bouwbesluit 2012
 • Waarschuwing bij niet-eerste lijns normen, die wel in een eerste lijns map staan

De eerste melding maakt duidelijk dat dit document alleen bedoeld is voor bestaande bouw, dus niet voor nieuw te bouwen bouwwerken. De datums geven aan in welke periode dat geldt. Soms is een oudere norm eerst aangestuurd geweest voor nieuwbouw en later voor bestaande bouw. 

De tweede melding waarschuwt dat dit normblad niet is aangestuurd door het Bouwbesluit 2012. BRIS plaatst deze melding op documenten die wel in de actuele collectie zitten (omdat het nieuwe, belangrijke normen zijn) maar niet door het Bouwbesluit of de Regeling Bouwbesluit worden aangestuurd. Voor veel klanten maakt dat niet uit: zij willen gewoon de nieuwste versie van een norm inzien. Prima, maar weet dat de regels en berekeningswijzen in die norm niet wettelijk vereist zijn.

De derde melding geeft aan dat bepaalde normen niet als eerste lijns norm aangestuurd zijn door het Bouwbesluit, maar worden wel als zodanig gebruikt. Op dit moment geldt deze melding enkel voor de NEN 9997-1:2016. Om het voor de gebruiker makkelijker te maken om deze norm te vinden, is deze wel in een eerste lijns map in de navigatieboom geplaatst, ondanks dat het dus geen eerste lijns norm is. Hij is geplaatst bij de eerste lijns norm, waar hij betrekking op heeft.

Contact servicedesk

Telefoon: 010 - 763 2000
E-mail: helpdesk@bris.nl

Stel een vraag

BRIS WEET VEEL EN DEELT HET GRAAG.
SCHRIJF JE IN VOOR HET BRISBERICHT.