Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Wijziging Bouwbesluit 2012 

1 juli 2021

Vanaf vandaag (1 juli 2021) treedt een aantal wijzigingen in de regelgeving in werking, waaronder het Bouwbesluit 2012. Zoals u van ons gewend bent zijn BRISwarenhuis, BRIStoets en de KiK-tool actueel en bijgewerkt met de laatste wijzigingen van het Bouwbesluit. 

Wat is er veranderd vanaf 1 juli?

Toegankelijkheidseisen

  • Er treden nieuwe toegankelijkheidseisen in werking voor publieke toegankelijke gebouwen.  
    Voor een drempel van een hoofdtoegang van nieuwe gebouwen geldt een maximale hoogte van 20 millimeter. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar het gebouw. Daarnaast moeten in nieuwe publieke toegankelijke gebouwen trapmarkeringen worden aangebracht. Er worden aanvullende eisen gesteld voor eigenschappen van trapleuningen. De toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking wordt hierdoor verbeterd. 

    Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de eis van maximaal 20 millimeter gaat gelden voor alle toegangen tot de woning. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar de woning. Voor nu is slechts één toegankelijke toegang verplicht. Deze verbrede eis treedt in werking op 1 januari 2022.

Brand- en vluchtveiligheid gebouwen

  • Er treden nieuwe eisen in werking voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen. In nieuwe gebouwen gelden strengere eisen tegen rookverspreiding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Bij nieuwbouw en verbouw moeten woningtoegangsdeuren in woongebouwen hieraan voldoen. Deze deuren moeten ook zelfsluitend worden uitgevoerd.Brand- en vluchtveiligheid gebouwen

Fietsbruggen

  • Er treedt een nieuwe eis in werking voor de hoogte van leuningen op fietsbruggen. Bij nieuwe bouwwerken zoals bruggen of viaducten moet de leuning ten minste 130 cm zijn. Deze eis geldt ook voor bestaande bouwwerken op het moment dat de leuning verbouwd wordt.

Milieuprestatie voor gebouwen

  • De milieuprestatie voor nieuwe woningen worden aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Er moet milieuvriendelijker en meer circulair worden gebouwd.

Nieuwe subgebruiksfuncties

De wijziging van het Bouwbesluit 2012 zorgt ook voor twee nieuwe subgebruiksfuncties. In tabel 2.32 en 4.21 van het Staatsblad 2021 - 147 wordt verwezen naar bijeenkomstfunctie: voor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater.

Aanpassing in onze software

In tabel 2.16 wordt gerefereerd naar bouwwerk geen gebouw zijnde: ander bouwwerk voor langzaam verkeer. In de lopende tekst van artikel 2.18 lid 6 wordt dit nogmaals genoemd. In de nota van toelichting wordt in artikel II (Bouwbesluit 2012) deze bouwbesluitwijziging voor het gebruik ervan toegelicht.

Officiële publicaties

Alle wijzigingen leest u in de officiële publicatie in het Staatsblad 2021 - 147 en in het Staatsblad 2021 - 211.