Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Wijziging Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2022

31 december 2021

Eerder dit jaar zijn diverse wijzigingen aangekondigd op het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Delen daarvan zijn inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad.

Aanpassing in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen

Artikel II, onderdeel T, onder 1, van het Besluit van 2 maart 2021, houdende aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen (Stb. 2021, 147) treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

In onder andere artikel I van het Besluit van 14 september 2020 houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Stb. 2020, 354) wordt «1 april 2022» vervangen door «1 januari 2023».

Wijziging in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Divers herstelwerk naar aanleiding van reacties uit de markt. Wijzigingen gaan in per 30 december 2021. Tevens wordt aangekondigd dat diverse wijzigingen in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie in werking treedt met ingang van 1 februari 2022.

BRISproducten bijgewerkt

Zoals je van ons bent gewend zijn BRISwarenhuis, BRIStoets en de KiK-tool actueel en bijgewerkt met de laatste wijzigingen van het Bouwbesluit van 1 januari 2022.

Officiële publicaties

Alle officiële wijzigingen vind je in het Staatsblad 2021 - 147,  Staatsblad 2021 - 555 en Staatsblad 2021 - 658. Alle wijzigingen zijn als één Bouwbesluit versie van 1 januari 2022 in onze producten verwerkt.