Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt functionele cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Aldo de Jong in webinar over toepassen bouwvoorschriften met BRISwarenhuis

21 november 2022

Hoe pas je de bouwvoorschriften optimaal toe bij de uitwerking van bouwprojecten? Op 29 november 2022 helpt Aldo de Jong architecten, bouwtechnische tekenaars en projectontwikkelaars op weg tijdens een informatief webinar bij BRIS. Hij laat zien hoe je bouwvoorschriften in je projecten toepast en welke praktijkvoorbeelden de online bouwbibliotheek BRISwarenhuis daarvoor ontsluit.

Architect Aldo de Jong is al jaren zeer betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van bouwregelgeving, brandveiligheid, bouwtechniek en kwaliteitsborging. Zijn kennis en expertise sluiten goed aan bij het portfolio van BRIS: met onze producten valideer je bouwprojecten systematisch in elke fase van het bouwproces. Naast projectadvies geeft hij regelmatig trainingen en webinars. Nu bij BRIS!

Toelichting structuur bouwregelgeving

Architecten en bouwkundigen die bezig zijn met het uitwerken van projecten hebben handvatten nodig waar ze kennis mee naar voren halen. BRIS biedt dat met de online bouwbibliotheek BRISwarenhuis, vertelt Aldo de Jong. “In dit webinar leg ik de structuur uit van de bouwregelgeving zodat je snel kunt vinden waar je naar moet zoeken voor je project. Dat laat ik zien in BRISwarenhuis, en ik maak een uitstapje naar het nieuwe Bbl en de Omgevingswet.”

Bij het voldoen aan de voorschriften die de wet stelt, is gelijkwaardigheid één van de principes van het Bouwbesluit. Je mag op alternatieve manieren aan die eisen voldoen, bijvoorbeeld om gebouwen voldoende brandveilig te maken. Die mogelijkheid af te wijken kan innovatie stimuleren.

Wie op een andere manier aan de eisen wil voldoen, moet dat onderbouwen met een notitie. Alternatief mag, het bevoegd gezag moet dat beoordelen. De aanpak moet eenzelfde mate van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieubescherming hebben als beoogd door de wetgever, zo is te lezen in artikel 1.3 van het Bouwbesluit.

Over Aldo de Jong

Aldo de Jong werkt al geruime tijd als kennisadviseur en kennisontwikkelaar voor bouw en architectuur. Eerst bij kennisinstelling SBRCURnet en vanaf 2018 bij ISSO, kennisinstituut voor bouw en installatietechniek. Hij is een gedreven en ervaren kennisadviseur die helpt bij het initiëren en/of begeleiden van kennistrajecten voor bouw en architectuur. Kijk voor meer informatie op zijn website Goed Gebouw